Összeült Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közgyűlése

Nyíregyháza – Kilenc óráról ülésezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közgyűlése, a testület a meghívó szerint 31 napirendi pontot tárgyal, köztük a jövő évi költségvetés koncepcióját.

11:33: Tizenegy órától közmeghallgatást tart a közgyűlés, ám egyetlen érdeklődő sem jelent meg, utolsó napirendként az E.ON tájékoztatója került a testület elé.

11:12: A szamosangyalosi Domahidy kastélyt korábban 60 millió forintra értékelték, a közgyűlés azt legalább 25 millió forintért meghirdette, ám a kiírásra ajánlat nem érkezett. Pályázaton kívül Piotrowski-Korvin Balázs 20 millió forintos ajánlatot tett, a testület döntése nyomán pedig övé is lett az ingatlan.

A testület elfogadta a megye turizmusáról szóló beszámolót, a megye testvérmegyei kapcsolatairól szóló tájékoztatót, majd a vízgazdálkodás aktuális kérdéseiről tájékoztatta a képviselőket Bodnár Gáspár, a FETIKÖVIZIG igazgatója.

10:33: A Móricz Zsigmond színház igazgatójának, Tasnádi Csabának megbízása június 30-án lejár, a közgyűlés pályázatot ír ki az álláshelyre. Dr. Kiss Gábor, az MSZP frakcióvezetője hozzászólásában azt mondta: a kiírás igazgató-főrendező álláshelyet hirdet meg, e két pozíció azonban nem mindig esik egybe, így nagyban leszűkíti a pályázók körét. Dr. Szép Béla (MSZP) egyet értett dr. Kiss Gáborral, szerinte is aggályos ez a kiírás, így annak módosítását kérte. Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke szerint a szűkítés a minőségre való törekvést jelent, de azt a javaslatot elfogadta, hogy kerüljön ki a pályázati felhívásból az a kitétel, miszerint aki korábban igazgatói tisztet töltött be, előnyt élvez.

9:40: A Bujtosi Szabadidő Csarnok pályázatot szeretne benyújtani az épület hőtechnikai adottságainak javítása érdekében, a nyílászárók cseréje, a hőszigetelés, a projekt összköltsége 198 millió forint. A megyei önkormányzat ehhez 64 millió forinttal járul hozzá – így döntött a testület.

A jövő évi költségvetési koncepció kapcsén egyetlen kérdés vagy vélemény sem érkezett, mint ahogyan az idei gazdálkodás első három negyedéves teljesítéséről szóló beszámolóhoz sem – mindkettőt elfogadta a közgyűlés. 9:20: A Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság 2008-as tevékenységéről szóló tájékoztató volt az első napirendi pont, melyet kérdések, s vita nélkül fogadott el a testület.

A két közgyűlés között történt események kapcsán Borkó Károly (Fidesz) örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt héten, hosszú évek óta először megyei almaszállítmány indult Oroszországba. Fejlődési perspektívát nyithat a Cseljabinszk megyével kötött együttműködési megállapodás – mondta Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, aki biztatónak nevezte az ottani tárgyalásokat.

Módosította a testület a megyei fenntartású szakosított szociális ellátást nyújtó intézményekben fizetendő térítési díjakat, majd úgy határoztak, hogy az önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2009-es fordulójához. Az előterjesztés kapcsán Nagy Sándor (MSZP) azt javasolta, hogy az ötmillió forintos keretet duplázzák meg, ám a testület ezt nem fogadta el.  

A megyei levéltár igazgatójának, dr. Nagy Ferencnek a vezetői megbízása november 30-án lejár, a testület döntése értelében december 1-jétől öt évig Kujbusné dr. Mecsei Éva látja el a vezetői feladatokat.

Dr. Borbély Károly főjegyző előrehozott nyugdíjjogosultsága miatt felmentését kérte, az önkormányzat pályázatot ír ki az állás betöltésére. A pályázatokat a közgyűlés februári ülésén értékeli majd. Dr. Pál Gabriella aljegyző bejelentette, hogy lemond közszolgálati jogviszonyáról, mint mondta, a jövőben a gazdasági szférában dolgozik majd.

Az önkormányzat Gyermekvédelmi Központja Baktalórántháza igazgatói tisztére hárman – Antal Pálné, Gerely Edit, Szabóné Komolai Ida – pályáztak, ám a testület egyik jelöltet sem támogatta. A döntés nyomán az intézményt az új pályázat eredményességéig a jelenlegi igazgató-helyettes, Antal Pálné vezeti.

9:00: Napirend előtt a Szociális munka napja alkalmából a közgyűlés ezüst emlékérmét vette át Tóth Ferencné, a nyírbátori Gyermekvédelmi központ gyermekfelügyelője, Kovács Istvánné, a Területi Gyermekvédelmi központ gyermekfelügyelője, Bertalan László, a tiszadobi Gyermekvédelmi központ utógondozó otthon vezetője, Góré Józsefné, a mándoki Ápoló-Gondozó otthon vezetője, Ráthy Zsuzsanna, a hodászi Viktória Ápoló-Gondozó otthona vezető ápolója és Szkibáné Palásti Éva, a kislétai Ápoló-Gondozó otthon vezető ápolója.

Tóth Imre ugyancsak napirend előtt a Debrecen és Mátészalka közötti főút veszélyeiről, az ott történt számtalan halálos és súlyos balesetről beszélt. Elmondta: az út rossz minősége nagyban hozzájárul a balesetek kialakulásához, ezt szakértői vélemények is alátámasztják. Arra kérte a közgyűlést, hogy támogassák azt a törekvésüket, hogy a főút visszakerülhessen a felújítandó utak közé.

Kapcsolódó cikkek:

– Száraz Ancsa –
hirdetés