Ülésezett a képviselő-testület Gávavencsellőn

Gávavencsellő – Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete sor következő ülését 2010. szeptember 29-én tartotta, mely egyben a jelenlegi Képviselőtestület utolsó ülése volt.

Az ülés első részében módosította a Képviselő-testület az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2002. (XII. 13.), illetve Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Jóváhagyták az Idősek Gondozóháza 2010. évi I. félév teljesítéséről szóló beszámolót. Napirendi pontként tárgyalták az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának II. ütemben történő benyújtását. Elfogadták a képviselők a Gávavencsellő KÖRKÉP Helyi Közéleti Lap tevékenységéről szóló előterjesztést, valamint az újság szerkesztőbizottságának tagjairól szóló javaslatot. Napirendi pontok között tárgyalták az Alapítvány Gávavencsellőért kuratóriumi titkárának lemondását és új titkár megválasztását.

Előterjesztést fogadtak el a Nyírségi Ivóvízjavító Társulásból való kilépésről. A képviselők egyhangúan döntöttek arról, hogy a pályázatban foglalt feladatok Nyírségvíz Zrt. által történő megvalósítására a társaság 2011. június 30-ig konkrét üzleti tervet mutasson be. Az ülésen az „Egyes települések közbiztonságának javítását célzó együttműködéshez kapcsolódó támogatások elnyerése” tárgyú pályázathoz történő csatlakozásról született döntés. Szóbeli előterjesztés alapján, nem támogatták a TÁMOP 5. 1. 3-09/2 Közösségi felzárkóztatás mélyszegénységben élők integrációért című pályázat akcióterületéhez való csatlakozást, mivel nem látható előre, hogy az önkormányzatnak milyen anyagi eszközöket kellene mozgósítani a pályázat elnyerése esetén.

Megköszönték a kiváló munkát

Az ülés végén Dr. Karakó László polgármester illetve valamennyi települési képviselő emléklapot kapott az elmúlt ciklusban végzett tevékenységéért. Polgármester Úr kiemelte, hogy a Képviselő-testület, négy év alatt elvégzett kiváló munkájával olyan alapot helyezett le, ami a következő ciklusban biztos talaja lesz a 6 főből álló testületnek. Ebben az évben 20 éves a magyar önkormányzatiság, mely alkalomból három képviselő – dr. Karakó László, Labbancz Péter, Turkó Sándor – akik mindvégig részesei lehettek ennek a munkának, emléklapot, illetve emlékérmet vehettek át Frank Zoltán alpolgármestertől és dr. Bartovics Norbert jegyzőtől.

– Cserpák Bernadett –
hirdetés