A barcikai bizottságok elnökei és tagjai

A kazincbarcikai képviselő-testület október 16-ai alakuló ülésén megválasztotta a bizottságok elnökeit és tagjait.

Az egyik legfontosabb teendő Kazincbarcikán a pénzügyi stabilitás megteremtése – jelentette ki polgármesteri programjának ismertetésekor Szitka Péter. Kritikával illette a korábbi egyszemélyes irányítást, amely összekeverte a felhalmozást és a működést. Az új képviselő-testület kutya kötelessége – hangoztatta –, hogy megfelelő választ adjon a problémákra és két éven belül a helybenforgás helyett új irányba, a stabilitás útjára vezérelje a várost.
Intenzívebb jelenlét
A beruházások és fejlesztések meggyorsítása sürgető feladat. Indokolt az intenzívebb jelenlét a pályázati rendszerekben, ehhez helyi szinten meg kell fogalmazni a szabályozásokat és rendeleteket. Sokat segíthet az ipari park és az itteni vállalkozók helyzetbe hozása is. A célok között megemlítette a városközpont rehabilitációját, a kórház-rekonstrukció folytatását, az új sportcsarnok elkészültét és a peremkerületek (Felső-Barcika és Herbolya) felzárkóztatását. Mindezek megvalósításában számíthat a szocialista frakció eltökéltségére, de partnerséget vár az ellenzéktől is a városérdek miatt. Gyárfás Ildikó, a térség országgyűlési képviselője is az új fordulat, az összefogás és a pályázások szükségességét hangsúlyozta. Szitka Péter javaslatára megválasztották alpolgármesternek Karikás Lajosnét és Sztupák Pétert.

A pénzügyi bizottság elnökének Lénártné Horváth Ilona képviselő asszonyt választották meg. A pénzügyi bizottság települési képviselő tagjai a következők lettek: Tóth Zoltán, Klimon István és Kundrák László. A pénzügyi bizottság nem képviselő (külső) tagjai az alábbiak: id. Mérten János, id. Béres László és Gyalog Jánosné.
A gazdasági bizottság elnökének Tóth Zoltánt választották meg. A gazdasági bizottság települési képviselő tagjai: dr. Kovács János, dr. Minár Gyula, Klimon István és Hegedűs Dezső. A gazdasági bizottság nem képviselő (külső) tagjai az alábbiak: Lövey Zoltán, Kriston Nándor, Bátyi Attila és Gulyás Tibor.
A képviselő-testület a művelődési, oktatási és sportbizottság elnökének Bukó Gézát választotta meg. E bizottság települési képviselő tagjai a következők: Tóthné Bolla Ilona, Vattay József, Rizner József, Lukácsné Varga Csilla és Pásztor László. A művelődési, oktatási és sportbizottság nem képviselő (külső) tagjai: Darai Imre, Sajó Attila, Kovács László, Tompos László és Kiss Tamás.
Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke dr. Perjési Zsolt lett. Az egészségügyi és szociális bizottság települési képviselő tagjai: dr. Trencsényi Erzsébet, Pásztor László, Lukácsné Varga Csilla és Tóthné Bolla Ilona. A bizottság nem képviselő (külső) tagjai: dr. Jaczkó Géza, dr. Rácz Zsigmond, Eördöghné Pataki Irén és Fóris Györgyné.
Az ügyrendi és jogi bizottság elnökének dr. Czifra Jánost választották meg. Az ügyrendi és jogi bizottság települési képviselő tagjai: dr. Fehér Attila, dr. Kovács János, Hasulyó János és Juhász Imre. A bizottság nem képviselő (külső) tagjai: dr. Csontos János, Légrádi István, Czakó György és Németh István.
A városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke Pétervári György lett. A városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság települési képviselő tagjai: Hegedűs Dezső, Riespler Pál és dr. Fehér Attila. A városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság nem képviselő (külső) tagjai: Juhász László, Rikter Levente és Kovács Norbert.
hirdetés