A Bencs Terv nem kívánságlista

A Bencs Terv nem kívánságlista

A program tereli a tőkét, étlapot kínál a befektetőknek – írja a programmenedzser.

Bencs Program. Korábbi vélemények letölthetők. [.pdf – 59KB]

Sok vita esett már lapunk hasábjain a város fejlesztési tervéről, a Bencs Programról. Azért, hogy valamennyien tisztábban lássunk, Nagy Erika vezető programmenedzser az alábbiakban összegezte a program lényegét:
„A Bencs Program a város középtávú fejlesztési terve. Uniós tagságunkból adódóan jelentősen épít az Európai Unió társfinanszírozására, de attól függetlenül is létező program, hisz alapját a város Hosszú távú Településfejlesztési Koncepciója képezi, melyet a város szükségletei, igényei, jövőképe alapoz meg.

Itt már nem stratégiai célok, hanem konkrét projektek fogalmazódnak meg. Ugyanakkor ez nem feltételezi a projektek teljes kidolgozottságát. A város szándékait tükrözi, étlapot kínál a magánbefektetőknek, tereli a tőkét, ugyanakkor a projektgyűjtés eszközével felkészül az uniós pályázati kiírásokra. Értelemszerűen minél rövidebb az időtáv, annál konkrétabbak, előkészítettebbek a projektek. A Bencs Programban megjelenő projektlista nem azonos a későbbi pályázati dokumentációval.

Nem zárt rendszer

Ugyanakkor a Bencs Program nem kívánságlisták gyűjteménye. A Bencs Program a városé, mely az önkormányzati fejlesztéseken túl figyelembe veszi az állami beruházásokat, a megye kezelésében lévő fejlesztéseket, valamint a magántőke érdeklődését is. A projektek költségbecslése piaci kalkuláción alapul, az Európai Unió társfinanszírozta programoknál pedig a rendelkezésünkre álló dokumentumok, valamint az I. Nemzeti Fejlesztési Terv tapasztalatai alapján figyelembe veszi a fejleszthető projektek körét, valamint az uniós társfinanszírozás várható mértékét.

A költségkalkulációk és a potenciálisan bevonható források mellett a Bencs Program tervezése során tekintettel voltunk a város teherviselő képességére, a fejlesztésre fordítható saját forrásokra. Természetesen a Bencs Program nem egy merev, zárt rendszer. A szükségletek, igények új projektek bevonását eredményezhetik, a feltételek változása pedig projektszűkítést, vagy átütemezést vonhat maga után.

Az önkormányzat a Bencs Program kidolgozása során számos szakmai fórumot szervezett a Városháza Krúdy termében, valamint városrészenként lakossági fórumot tartott. A közgyűlés június 28-án 17 órakor a Városházán a Bencs Program kapcsán közmeghallgatást tart.”
hirdetés