A falvak kétharmada nélkülöz

Beszterec, Gelénes, Kömörő – Országgyűlési határozat készül a gyermekszegénység csökkentéséről.

A segélyezési küszöb alatt élő gyermekek számát 700 ezer és 900 ezer közé becsülik – szól a fáma. Sok gyerek él olyan háztartásban, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el a segélyezési küszöböt – a mindenkori nyugdíjminimumot, ami jelenleg 26 830 forintot, februáról pedig 27 130 forint lesz.

Annak jártunk utána, hogy megyénk néhány kistelepülésén mit mutatnak a számok.


Pár száz forinton
múlik

És akkor még nem szóltunk azokról a családokról,
ahol csupán néhány száz, vagy ezer forinttal
haladja meg a határt az egy fõre jutó jövedelem,
ezért nem jogosultak a gyerekek kedvezményre.
Ám ettõl szegények, sõt, még szegényebbek,
hisz attól a segítségtõl is elesnek, amit
jogosult társaik megkapnak.

Beszterecen 141 iskoláskorú gyermek közül 94-en jogosultak úgynevezett gyermekvédelmi kedvezményre, mely a térítési díj, egyéb költségek átvállalásában évi két alkalommal pénzbeni (5-5 ezer forint) juttatásban realizálódik.

Az 50 óvodás korú gyerek közül pedig 44-en kedvezményezettek. Míg az összes gyermek 72 százaléka él olyan családban, ahol az egy családtagra eső jövedelem nem éri el a nyudíjminimumot, az óvodásnál ez az arány 88 százalék.

Szatmárban, Beregben

A szegénység Beregben és Szatmárban még szembetűnőbb. Gelénesen például a 70 iskolás és óvodás korú gyermek közül mindössze 11 nem jogosult gyermekvédelmi kedvezményre, ami azt jelenti, hogy a családok 84 százalékában alacsonyabb az egy főre jutó jövedelem 26 830 forintnál.

Kömörőn 95 iskolás korú közül 74-en élnek szegény családban (78 százalék), míg 22 óvodásból 20-an (90 százalék) jogosultak támogatásra. Összességében tehát Kömörőn a családok 80 százalékában nem jut egy családtagra 26 830 forint.

– Györke László –
hirdetés