A fejlesztések finanszírozása likviditási problémákat okozott Balmazújvárosban

A fejlesztések finanszírozása likviditási problémákat okozott Balmazújvárosban
Balmazújváros – “Az önkormányzat 2010. évi működési költségvetési kiadásainak 85 százalékát a kötelező feladatok, 15 százalékát pedig az önként vállalt feladatok ellátására fordította.

A város költségvetési egyenlege 2007-2010. között 595 millió forint forrástöbbletet mutatott. Ez a megtakarítás szolgált forrásul az önkormányzat kötelezetségeinek a megfizetéséhez, valamint a fejlesztésekhez” – állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentése azt követően, hogy vizsgálták Balmazújváros 2007-2010. közötti gazdálkodását.

Nem számoltak előre

A számvevők megállapították, hogy a vizsgált időszakban a pénzügyi helyzet alakulását jelentősen befolyásolták az önkormányzati fejlesztések. A pénzügyi egyensúly fenntartását fejlesztési hitellel és kötvénykibocsátással biztosították. “A befejezett fejlesztések jelentős részét (melyekre 1,7 milliárd forintot fordítottak) a támogatások mellett kötvénykibocsátásból fedezték. A vizsgálatot végzők kritikaként fogalmazták meg, hogy a felújított városi fürdő rentábilis működtetésére vonatkozóan  számításokat nem végeztek. Az önkormányzati kötelezettség-vállalásokra testületi döntés alapján került sor, meghatározták az ebből származó források célját, számoltak a kamatterhekkel, ugyanakkor a devizaalapú kötelezettségeket érintő árfolyamkockázatot és a visszafizetés forrását nem mutatták be.

Hiánypótlási céllal

Az ÁSZ azt javasolja a polgármesternek, hogy a pénzügyi egyensúly gyors helyreállítása érdekében terjesszen a testület elé reorganizációs programot, képezzen egyensúlyi tartalékot az adósságszolgálat teljesítése érdekében. Tanácsos lenne felülvizsgálnia az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságát, és intézkedni a kötelező feladatok ellátásának a biztosításáról. A számvevők azt tanácsolják, hogy a polgármester vizsgálja meg az állandósult folyószámlahitel hosszú távú kötelezettséggé történő átalakításának a jogi lehetőségét, ugyanakkor szűkítse a jóváhagyott előirányzatok felhasználásának a lehetőségeit. Amikor egy-egy kötelezettség-vállalásról döntenek, a polgármester mutassa be a testületnek a jövőben várható árfolyam-, kamat- és törlesztési kockázatot. “A városi fürdő fejlesztésével megvalósuló létesítmény rentábilis működtetése érdekében végezzék el a szükséges gazdaságossági számításokat, amelyek arra is térjenek ki, hogy a működtetés az önkormányzat jövőbeni pénzügyi egyensúlyi helyzetét miként befolyásolja” – szögezik le az Állami Számvevőszék munkatársai.

“Évekkel ezelőtt megléptük”

– Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által a balmazújvárosi Önkormányzatnál kimutatott 595 millió Ft forrástöbblet nem valós forrástöbblet, hiszen az ÁSZ egy olyan új elemzési módszerrel ellenőrizte az önkormányzat pénzügyi helyzetét (CLF módszer), amely nem a valós tényeket veszi alapul. A számítási módszer ugyanis tisztán elméleti alapokon nyugszik. Nem veszi figyelembe az önkormányzat kiindulási helyzetét és az oda vezető korábbi döntéseket. Minden képviselő-testületi előterjesztés mellett szerepelt tájékoztatás a képviselők számára a kötelezettség vállalások összegéről és lehetőségekről. Ugyanakkor a testület számára – bármilyen alaposan és törvényesen is jár el az előterjesztés előkészítője – képtelenség kimutatni a jövőben várható árfolyam és kamatkockázatokat, Árfolyamváltozást és egyéb az önkormányzattól független külső körülmények által okozott kockázati tényezőket. Ahogyan senki (se a kormány, se a bankok) nem tudja előre meghatározni, hogyan alakul a hazai forint svájci frank, euró, dollár árfolyama, úgy nem várható el egyetlen önkormányzattól sem, hogy előre kalkulálja és költségvetésébe beépítse. Egyébként Balmazújváros az ÁSZ által javasolt intézkedéseket már évekkel ezelőtt meglépte, a költségcsökkentő lépéseket bevezette – kommentálta a jelentés meállapításait Dr. Tiba István polgármester.

Portrés idézet: “Balmazújváros az ÁSZ által javasolt intézkedéseket már évekkel ezelőtt meglépte” Dr. Tiba István
hirdetés