A felelősséget erősítené az új alkotmány

Megvitatták a Magyar Köztársaság alkotmányának módosítására irányuló tervezetet,
mindenki egyetért vele, de már csak az új kormány dönthet róla.

Egy kompromisszumos javaslat eredményeképp sikerült formába önteni tegnap Budapesten
a határon túli magyarok közjogi státuszát érintő alkotmánymódosítás szövegét.
A Határon Túli Magyarok Hivatalában tartott egyeztetésen részt vettek a határon
túli magyar szervezetek képviselői és a témával foglalkozó hazai kormányzati
szakértők.

A szöveg még részleteiben módosulhat, ám a lényege már nem sokat változik
– mondta Avarkeszi Dezső, letelepedési, bevándorlási és honosítási kormánymegbízott.
– Tehát a lényege, hogy a magyar alkotmány egészüljön ki a határon túli magyarokról
szóló fejezettel, és ebben hangsúlyozottabban jelenjen meg a Magyar Köztársaságnak
a határon túli magyarok iránti felelőssége.

Varga Attila, az RMDSZ alelnöke fogalmazta meg a kompromisszumos javaslatot,
melyet a többi határon túli szervezet, valamint a kormány képviselője is elfogadhatónak
minősített. Komlós Attila, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke eredményesnek
és sikeresnek nevezte az egyeztetést.

– Jó esély van arra, hogy az Országgyűlés 2/3-os többséggel elfogadja a
módosító javaslatot
– jelentette ki Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal
politikai államtitkára. Erre azonban már csak a választások után felálló új
kormányzat alatt lesz lehetőség, miután a bejutott parlamenti pártok is megtárgyalják.

Beemelnék

Az alkotmányáról szóló 1949. évi törvény a jelenlegi javaslat alapján kiegészülne
azzal, hogy a Magyar Köztársaság felelősséget visel a határon túli magyarok
sorsáért; elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését; támogatja önazonosságuk
megőrzésére irányuló törekvéseiket; előmozdítja egymással és Magyarországgal
való kapcsolattartásukat. Emellett nemzetközi jogi kötelezettségeivel összhangban
elősegíti a határon túli magyarokat érő jogsérelmek orvoslását.

Ugyancsak rögzítenék, hogy a Magyar Köztársaság a határon túli magyarok számára
törvényben meghatározottak szerint az ország területén jogokat, határain kívül
kedvezményeket és támogatásokat biztosít, valamint az Országgyűlés és a kormány
a határain túli magyar közösségek képviselőivel az őket érintő kérdésekben párbeszédet
folytat.

Sz. P.
hirdetés