A Felső–Szabolcsi Kórház kiválóságait köszöntötték a Semmelweis napon

A Felső–Szabolcsi Kórház kiválóságait köszöntötték a Semmelweis napon
A Felső–Szabolcsi Kórház kiválóságait köszöntötték a Semmelweis napon - © Fotó: Vincze Péter
Kisvárda – Áldozatos, példamutató munkája elismeréséként 53 dolgozó kapott kórházi kitüntetéseket és elismeréseket az ott dolgozó 882 főből, a Felső–Szabolcsi Kórházban Kisvárdán a Semmelweis napi ünnepségen.

A zsúfolásig megtelt tanácsteremben Harsányi Imre főigazgató köszöntőjében kiemelte, hogy a minőségi munka megtartása mellett az elkövetkezendő időszakban is elsőrendű feladat, hogy a kórházba érkező, fekvő– vagy járóbeteg–kezelésre szoruló pácienseket az intézményben mindenki a legjobb tudása szerint lássa el. Kropkóné Popovics Tímea versmondását követően, Semmelweis tevékenységét Dr. Egri Erika szülész– nőgyógyász szakorvos méltatta. A város polgármestere Leleszi Tibor köszönte a résztvevők s rajtuk keresztül a kórház valamennyi dolgozójának, fáradságot nem ismerő, az emberekért mindent megtevő, az egészségügyben dolgozó munkáját.

– Kijelenthetjük, hogy az itt dolgozók munkájának megkönnyítő korszerűbb ellátást szolgáló új technológiai tömb beruházása a vége felé közeledik, kezdte köszöntőjét követően Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter. Ez a beruházás, s a most már biztos új, és további fejlesztések, mind–mind az egészségügy színvonalasabb ellátását s az itt dolgozó munkáját könnyítő eredménnyel járnak. Köszönve az emberséges munkát, jó egészséget s emberi kitartást, családi boldogságot kívánt az itt dolgozóknak. Ezt követően olyan már eldőlt fejlesztéseket, korszerű technológiai eszközökről szólt, amelyek már ez évben folyamatosan a még korszerűbb ellátást, az emberi munka könnyítését szolgálják. Ezek pedig a következők.

Napenergiás elektromos ellátás

A folyamatban levő “Felső–Szabolcsi Kórház egészségügyi ellátórendszerének korszerűsítése, komplex fejlesztési program keretében” beruházás mellett még ebben az évben realizálandó pályázati megvalósulások: napelemekkel (fotovoltaikus panelekkel) kivitelezett elektromos energia előállítás, mely a kórház elektromos igényének 82 %–át biztosítja. A 100 %–ban támogatott beruházás összege 219 848 322 Ft. A fejlesztés eredményeként 1 200 panel kerül telepítésre, megfelelő típusú inverterekkel, mely a kórház elektromos igényének 82 %–át biztosítja.

Korszerű diagnosztikai eszközök

A Felső–Szabolcsi Kórház diagnosztikai berendezéseinek korszerűsítése, a tervezett beszerzendő eszközérték 610 millió forint. Ennek keretében, 1,5 T MR berendezés, kardiológiai és sürgősségi ultrahang berendezések, diagnosztikai és sterilizáló berendezések. Egészségügyi eszközök energia–megtakarítást célzó beszerzésének támogatása keretében 450 millió forint, 100%–os támogatási intenzitással128 szeletes CT berendezés, valamint röntgendiagnosztikai berendezések lesznek végrehajtva. Ez ez évi megvalósuló tervekben szerepel a Tüdőgondozó felújítása is, melynek betegforgalma is igazolja a korszerűsítést. 2014. évi fekvőbeteg forgalom: 24106 fő, míg a járó beteg forgalom: 587679 eset volt.

Ezt követően Leleszi Tibor, Dr. Seszták Miklós és Harsányi Imre adták át a következő elismeréseket.

A kitüntetettek

Főorvosi kinevezést kapott: Dr. Amászta József (szülész–nőgyógyász)

Adjunktusi kinevezést vett át: Dr. Scheffer András sebész szakorvos és Dr. Szabó Igor belgyógyász szakorvos

„Semmelweis emlékérem” díjban részesült: Bartha Károly karbantartó, Bubonyák Imréné segédasszisztens, Gerebenics Imréné gyógyszeres nővér, Iski Bertalanné ápoló, Dr. Károly Lajos szemész szakorvos, Kropkóné Popovics Tímea főnővér, Polyák Sándorné takarítónő, Sólyom Judit gyógytornász, Zöld Pálné adminisztrátor, Varga Sándorné szakasszisztens.

Kórházi munkáért elismerésben részesültek a következő munkatársak Baloghné Nagy Erzsébet radiográfus, Baloghné Széplaki Ágnes csecsemő– és kisgyermekgondozó, Bartha Ferenc műtőssegéd, Dr. Berecz István osztályvezető főorvos, Berencsi Attila portás, Csonkáné Guttyán Gabriella ápoló, Dankó Bertalanné segédápoló, Dobrainé Kántor Ildikó eü. operátor, Goller Lászlóné ápoló, Horváthné Bátyi Ildikó szülésznő, Jenei Sándorné klinikai elekrofiziológiai asszisztens, Dr. Károlyné Stumpf Katalin főnővér, Kovács Andrásné ápoló, Kovács Jánosné laboratóriumi asszisztens, Mező Istvánné eü. operátor, Miklósi József műszaki osztályvezető, Nagy Adrienn ápoló, Nemeskéri Zoltán informatikus mérnök, Péter József Csabáné vasalónő, Pócsi Lászlóné gyógyszertári asszisztens, Tenki Istvánné takarítónő, Tóth Miklós segédmunkás, Tugya Jolán ápoló, Zakor Ildikó ápoló.

A Felső–Szabolcsi Kórházban eltöltött 25 éves aktív munkáért részesült elismerésben: Ádámné Szántai Anna betegforgalmi ügyintéző, Belinszki Lászlóné ápoló, Csubákné Natkó Andrea gyógytornász, Dajka Károlyné szakasszisztens, Feketéné Deák Csilla szakasszisztens, Iványi Józsefné takarítónő, Juhász Károly raktáros, Kassay Zoltán élelmezési osztályvezető, Kopacz István József informatikai osztályvezető, Pálné Puskás Éva eü. operátor, Rakoncza Gizella asszisztens, Dr. Rozinka Antal szakorvos, Rozinka Miklósné ápoló, Soltész Bertalan karbantartási csoportvezető, Vincze Kálmán főszakács.

Valamennyi elismerésben részesülő pénzjutalomban is részesült.

Vincze Péter
hirdetés