A forradalom hétköznapi krónikája

Akt.:
A forradalom hőseinek és áldozatainak emlékműve az egykori sortűz helyén. Fotó: Matey István
A forradalom hőseinek és áldozatainak emlékműve az egykori sortűz helyén. Fotó: Matey István - © Fotó: Matey István
Hajdú-Bihar – Október 23-tól november 4-ig nemcsak az ’56-os forradalom és szabadságharc, hanem lapunk elődje is lelkesítő metamorfózison ment át, amit az újság tartalma mellett a gyors egymás­utánban változó lapfej is jól mutat. Az akkori példányok egyben, reprint kiadványként a tavalyi évfordulóra jelent meg. De csak kevesekhez juthatott el, így most abból szemezgetve emlékezünk a 61 éve történt eseményekre.

Rendet! Békét! Kenyeret!

Október 23-án jelent meg a Néplap rendkívüli kiadása, melyben a debreceni egyetemi, főiskolai és középiskolás fiatalok 20 pontos követelését ismertették. Ehhez írt az újság másnap szerkesztőségi cikket:

…Mi hozzáadjuk ezekhez a követelésekhez hitünket, segítségünket, s mindenképpen azt valljuk, hogy együtt és csakis együtt teremthetjük meg azt a szabad és demokratikus légkört, melyben emberré válik az ember s megszabadul minden fortélyos félelemtől. Ma erre mindenképpen szükség van s egyre égetőbb események sürgetik, hogy a kibontakozó demokratizmus minél teljesebben valósággá váljon. Ezért lelkesedtünk, s értettünk és értünk veletek egyet egyetemi fiatalok. Végig zúgott bennünk a ti forróságotok, s még a tegnapi események tanulságában is azt valljuk, hogy ezzel a forrósággal és általatok mutatott felelősséggel új, tiszta lapot lehet kezdeni itt, Debrecenben is.

Ugyanezen a napon:

A provokáció emberéletet követelt

Életét vesztette Gorzsás István 56 éves cipész és Ács Zoltán 22 éves bádogos. Súlyosan megsebesült a 18 éves Gazdag Ibolya, a Járműjavító Vállalat dolgozója és Vass Gábor 16 éves tanuló. Könnyebben sebesült meg Mugdi Zoltán 16 éves tanuló, Tömöri Gábor 17 éves segédmunkás és Kálmánchelyi Sándor 30 éves, a Tejipari Vállalat dolgozója.

Október 25-én, csütörtökön jelent meg:

Felhívás!

A kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel a Hajú-Bihar megyei Honvédelmi Tanács elrendeli, hogy 1956. október hó 24-től kezdődően – a rendelkezés visszavonásáig – 17 órától másnap reggel 6 óráig a város minden pontján, az utcákon, tereken, állomások területén, stb., tartózkodni tilos! Kilépési engedéllyel nem rendelkezők ellen a karhatalmi szervek fegyverhasználatra jogosultak.

A lapban megjelent publicisztikából részlet:

A haza jövőjéről van szó!

… Több óra óta fegyveres ellenforradalmi felkelés folyik, ezen a tényen mit sem változtat, hogy ebben a gyilkoló, fosztogató, gyújtogató ellenforradalmi bandában félrevezetett fiatalok is vannak. Tegnap reggel a rádió ismert szünetjele helyett puskaropogás, gépfegyverek kattogása ébresztett bennünket a szörnyű valóra. Megdöbbenten álltunk ott, a torkunkat néma fájdalom szorongatta.

…A magyar haza jövőjéről van szó! Az ifjúság jövőjéről, de életéről is. Nem, ők, az ifjak nem ezt akarták. Nemes szándékú tetteik sugalmazója a felelősségérzet volt az új élet kiterebélyesedéséért.…

A Honvédelmi Tanács köszönete

A Hajdú-Bihar megyei Honvédelmi Tanács köszönetét fejezi ki az üzemek munkásainak, az öntudatos ifjúságnak, Debrecen város egész dolgozó népének, hogy az elmúlt több mint 60 órába – ebben a feszült légkörben is – megőrizte nyugalmát, fegyelmét. Köszöni, hogy az egész város népe betartja a rend, a nyugalom és a békesség érdekében kiadott felhívásokat…

Október 28-án számol be először az újság a vidéki „mozgolódásokról:

Megalakult Hajdúböszörményben, Pocsajban és Esztárban a Szocialista Forradalmi Bizottmány.

Ugyanebben a lapszámban:

Ne üljünk fel a szóbeszédeknek és a rémhíreknek!

A város területén több helyen felelőtlen híresztelgetők azt a hírt terjesztik, hogy a Tisza vonalánál szovjet és magyar csapatok megütköztek, és harc folyik, valamint erről is beszéltek, hogy Debrecen ellen szovjet támadást akarnak indítani. A Forradalmi Bizottmány közli, hogy ezek az állítások valótlanok s kéri a város dolgozó népét, hogy ezeknek ne üljön fel.

Debrecen népéhez!

…A forradalmi tömege által választott ideiglenes vezető fórum óva inti a város népét: kell és szükséges a nyugalom minden helytállás mellett is. Minden intézkedés megtörtént a város zavartalan ellátására. Nincs szükség pánikra. Dolgoznak a kenyérgyárak, az élelmiszerüzemek, csak a forradalmi bizottmány munkáját és a helyreállását segíti mindenki, ha megőrzi higgadtságát és leinti azokat, akik csupán értelmetlen zavarkeltésből kiabálnak mindenfélét.

neplap

Néhány nap alatt ennyit változott a megyei újság lapfeje. | Fotó: Napló

Az október 31-ei újságból:

Debrecen és Hajdú-Bihar dolgozóinak jogos követelései a kormány előtt

A tíztagú küldöttség vitte a kormánynak a követeléseket a Varsói Szerződésből való azonnali kilépésről, az ENSZ bevonásáról, szovjet csapatok kivonásáról és többpártrendszeren alapuló szabad választások megtartásáról. Követelték: „…a Kossuth-rádióban szó szerint és többszörösen közvetítsék a kormány válaszával együtt” és azt is kilátásba helyezték, hogy követeléseik teljesítéséig a megye dolgozói ülősztrájkot folytatnak, vagyis a munkát nem veszik fel.”

A küldöttség tagja: Papp Gyula a Járműjavító mérnöke, dr. Nagy János pedagógus, Zsadányi Ottó egyetemi hallgató, Elek József dolgozó paraszt, Gere Béla rendőrszázados, Mensáros László színművész, Simon Zoltán egyetemi hallgató, Nagy Gábor vagongyári munkás, Für Lajos egyetemi tanársegéd, Vass Imre MÁV ellenőr.

A november elsejei Debreceni Hírlapból:

Szabadon!

A mai naptól új lap szól Debrecenben és Hajdú-Bihar megye népéhez, és ezzel elsöpörtük a diktatúra korszakának utolsó maradványát, az egyeduralkodó pártlapot. …Soha nehezebb viszonyok között lap még nem született és éppen ezért sokszoros a felelőssége is. Az ország egy olyan vidékének szavát kell hallatnia a nemzet sorsdöntő időszakában, amely tájnak népe történelmünk minden fordulatában az első hadsorban lobogtatta a szabadság zászlaját, a békés munka idején pedig bőven hullatta verítékét…

November 2. péntek:

Megszűnt a felvásárlási láz Debrecenben

Az elmúlt 8 nap alatt drámai módon pergő események után jelenleg egyre több jel mutat arra, hogy szilárdul a rend, s az embereken úrrá válik a fegyelmezettség, megszűnt a pánikszerű élelmiszerfelvásárlás, senki nem áll sorban Debrecen üzleteiben cukorért, lisztért, zsírért. De minek is állnának, mikor mindenből van elegendő, s ha itthon mutatkozik is zökkenő az elfogyott készlet pótlásában, az sem áruhiány, hanem közlekedési, szállítási nehézség miatt fordul elő…

November 3. szombat:

Debrecen megmozdult a szabadságharcban elesett hősök hozzátartozóiért.

Dicsérendő hazafias kezdeményezés történt az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal megyei kirendeltségén… A kirendeltség minden munkatársa annak tudatában ajánlotta fel forintjait, hogy a külföldi segítségen túl illetve azt megelőzve elsősorban nekünk, magyaroknak kell támogatnunk szenvedő honfitársainkat. Az intézmény dolgozói 13-an 420 forintot gyűjtöttek össze… Ugyancsak megindult a gyűjtés a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban is. A tanári testület adományainak összege már az első nap 2300 forintot tett ki. A tervek szerint a Debrecenben összegyűlt pénzt városi küldöttség viszi majd Budapestre…

November 4. vasárnap, a forradalmi bizottmány:

Debrecen népe! Magyarok!

Városunkat körülfogták a szovjet csapatok. Minden felesleges vérontást el kell kerülnünk, ne provokáljuk ki a túlerő biztosan tragikus végű fegyveres beavatkozását. Vigyázzunk a forradalom eddigi eredményeinek megtartására, igyekezzünk vérontás nélkül és teljesen befejezni, amit megkezdtünk. Debrecen népe ezt akarja!


Debrecen - Mindenki másképpen vett részt benne, de hatását valamilyen formában biztosan érezte. Ennyi év távlatából leginkább az juthat eszünkbe 1956-ról: kinek a forradalma? Az archívumokban kutatva korabeli fényképek után, óriási túlsúlyban vannak a Budapesten készültek, mint ahogyan az esemény...

Debrecen - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 61., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 28. évfordulója tiszteletére október 23-án – hétfőn – megemlékezést és koszorúzásokat rendez. Időpontok és helyszínek: 8.00 óra: Az Országzászló felvoná...
hirdetés