A gyermekek jogairól esett szó

A program segítségével a diákok közelebb kerülnek a törvényszék munkájához
A program segítségével a diákok közelebb kerülnek a törvényszék munkájához - © Fotó: KM-archív
Nyíregyháza – A gyermekek jogai kerültek előtérbe a Nyíregyházi Törvényszéken.

„Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg a szavaidat! Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg a tetteidet!…” – Frank Outlaw intelmeivel kezdte előadását Gutyánné dr. Orosz Edina, a Nyitott Bíróság program koordinátora a Nyíregyházi Törvényszék legutóbbi programján.

A tudatosság fejlesztése

Sterné dr. Deák Andrea sajtószóvivőtől megtudtuk: ezúttal három osztály, a nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola mintegy nyolcvan tanulója látogatott el a törvényszékre.

A rendezvény apropóját az adta, hogy az ENSZ Közgyűlése 20 éve fogadta el a Gyermekjogi Egyezményt, amely a gyermekeket megillető jogok alapelveit fekteti le. A program koordinátora kiemelte annak a rendkívüli jelentőségét, hogy a gyermekek tudják és meg is értsék, milyen jogaik, kötelezettségeik vannak, hiszen a megértés után ültethetik át gyakorlatba az ismereteiket. Az egyezményben kifejtett jogok a gyermekek emberi méltóságának és harmonikus fejlődésének szükségszerű velejárói. Szó esett többek között arról, hogy milyen módon tarthatók be a gyermekjogok az osztályteremben, az iskolai közösségben, s mindezek hogyan befolyásolhatják a diákok jövőjét. A tanulók az előadás során azt is megtudhatták, hogyan érvényesülnek a gyermekek jogai a világ különböző országaiban, illetve mely területeken szükséges és lehetséges még a jogtudatosság fejlesztése.

Kíváncsi diákok

Dr. Ördögh László, a Nyíregyházi Járásbíróság bírája ismertette a fiatalkorúak elleni, illetve érdekükben folytatott büntetőeljárások lényegét (pl. kiskorú veszélyeztetésének bűntette).

A legtöbb diákot az foglalkoztatta, hogy milyen bűncselekményekért szab ki a bíróság javítóintézeti nevelést, és hogyan történik ennek a végrehajtása.

A bíró gyakorlati példákon keresztül mutatta be a ja­vítóintézet kiszabásának eseteit, s felvázolta azt, hogy milyen szabályokat követve éli mindennapjait egy olyan fiatal, akit a bíróság ja­vítóintézetbe küldött. Felhívta a diákok figyelmét az internet – a közösségi oldalak – veszé­lyeire, azok biztonságos használatára, különösen az utóbbi időben elhíresült ún. „nagymamás csalások” és egyéb, interneten terjedő csalásokkal kapcsolatosan. Kiemelte, nagyon oda kell figyelni arra, hogy a közösségi oldalak használatakor kiket jelölnek be ismerősnek vagy iga­zolnak vissza, továbbá, hogy milyen tartalmat osztanak meg.

– KM –


El nem évült célok a kisdedóvásban

„A kisdedóvás célját a városi tanács jóváhagyásával igen gondosan határozták meg. Mindenekelőtt leszögezik, hogy a cél a „felsőbb nevelés alapjait szolgálni”, s ez nem más, mint előkészíteni az iskolára. Ezért az óvoda „folyvást foglalkoztatással” rendre, illedelemre, tisztaságra, szülők és embertársak szeretetére, igazságosságra nevelje a gyermekeket. Hasznos ismeretek „közlése révén ismerjék meg a külvilágot” is úgy, hogy közben „helyes gondolkodásra” szoktassanak. Tehát a legnagyobb gondot az erkölcsi és értelmi nevelésre kívánták fordítani, „honszeretetre gyullasztani” a kisdedeket hangsúlyozott feladatként szerepel. Ezzel a reformkori nevelés egyik nagy kérdését, a „honszeretetre nevelést „állították előtérbe, amelyért Kölcsey példája nyomán sokan munkálkodtak.

Az óvási feladatot így határozták meg: „a kisdedeket a kártételtől eltartóztatni, testi s lelki veszélytől megóvni” kötelessége az óvodának. Minden előbbit pedig a „sikeres iskolázás előkészítése” érdekében kell végezni.”
hirdetés