A III-as számú gáttábla felújítási munkálatai Tiszalökön

A III-as számú gáttábla felújítási munkálatai Tiszalökön
A Tiszalöki Vízlépcső épületegyüttesét 1954-ben adták át az üzemelésnek. A műtárgy 3 egységből áll: Erőmű, Duzzasztómű, és Hajózsilip.

A Duzzasztómű 3 db, egyenként 37 m széles, 8 m magas, és 360 tonna tömegű gáttábla segítségével szabályozza a Tisza vízszintjét. Hatásterülete a Tiszán Kiskörétől Dombrádig, a Bodrogon pedig a tokaji torkolattól az országhatárig terjed.

Az erőmű 3 db, 5 méter átmérőjű Kaplan rendszerű turbinával termel a vízszint különbség energiakülönbözetéből elektromos áramot. A turbinák együttesen kb. 330 köbméter vizet nyelnek másodpercenként, ha ettől nagyobb vízhozamot produkál a Tisza, a gáttáblák segítségével a többlet vízmennyiséget átengedjük.

A Tisza vízszintjének szabályozási lehetőségét az 1846-ban Tiszadobnál elkezdett Tisza szabályozás tette szükségessé. A kanyarulatok átmetszésével meggyorsították az árhullámok levonulását, viszont a nyári kis vízhozam esetén aszály alakulhatott, és több esetben alakult is ki a szántóföldeken. Ezek után megfogalmazták az 1937-es öntözési törvényt, amely kimondta 5 db vízlépcső építését a Tiszán, amelyből csak kettő valósult meg, a Tiszalöki és 1973-ban a Kiskörei.

Az aszályos időszak leküzdésére a Tiszalöki Vízlépcső duzzasztott vizéből táplálják a Keleti-és a Nyugati főcsatornákat, a Kisköreiből pedig a Jászsági-és a Nagykunsági főcsatornákat, amelyekből leágazó nagyszámú öntözőfürtök táplálják a szántóföldeket és a halastavakat.


60 éves lesz a Tiszalöki Vízlépcső

A Tiszalöki Vízlépcső közeledik a 60-adik születésnapjához, emiatt egyre nagyobb jelentősége van az időszakosan elvégzésre kerülő nagyjavításoknak, amelyek keretén belül 2010-ben a III.-as számú gáttáblát újítjuk fel. Ez alatt egy ideiglenes elzáró acél táblaszerkezetet építünk be a saját úszódarunk, valamint ipari búvárok segítségével a javítani kívánt gáttábla, vagy a Hajózsilip elé és mögé. Az így tehermentesített egységeket felülettisztítjuk, festjük, elvégezzük a tömítések, emelő láncok cseréjét, a mozgató gépészeti berendezések nagyjavítását, szükség esetén cseréjét.

A gáttáblák és a Hajózsilip kapuszerkezetei az üzemi víznyomásnak, a tavaszi-nyári áradásokkal érkező hordalékok koptató hatásának, valamint a téli jeges áradás romboló hatásának vannak kitéve. Emiatt megsérül a felületvédelem, a tömítések, és egyéb berendezések, amelyek javítását csak az elzárás beépítését követő nagyjavítások alkalmával lehet elvégezni.

Az elzárás beépítésének lehetőségét az időjárás és a folyó vízhozama határozza meg, emiatt nehéz előre ütemezni a munkafolyamatokat és részhatáridőket. Fontos megjegyezni, hogy nem műhely munkáról van szó, hanem a szabad ég alatt, folyóvíz fölött végzett munkáról, így nem mi alakítjuk a körülményeket, hanem a szeszélyes természet.

2008-ban a II.-es, 2009-ben az I.-es gáttábla újult meg, jelenleg a III-as gáttábla javítása folyik, terveink szerint 2011-ben a Hajózsilip felújítási munkái következnek. Egy ilyen ciklus befejezését követően újra kell indulnia a javítási munkák körfolyamatának, ugyanis a Tiszalöki Vízlépcső határozza meg a felső-Tisza vízjárását, üzemképessége rendkívül fontos.

– Rédeiné Éva –
hirdetés