A kórházakat ellenőrizték, sok szabálytalanságot talált az ÁSZ

A kórház új főigazgatója, dr. Hegyi Henrik mára sok korábbi hibát kijavított
A kórház új főigazgatója, dr. Hegyi Henrik mára sok korábbi hibát kijavított - © Fotó: KM-Archív
Kisvárda, Nyíregyháza – Harminc napja van arra a kórházvezetésnek, hogy a feltárt szabálytalanságok megszüntetéséről rendelkezzen.

Tíz vizsgált kórházból hatnak a gazdálkodása összességében nem felel meg a jogszabályi előírásnak, ráadásul a korrupció elleni védettséget biztosító irányítási rendszerük is hagy kívánnivalót. Röviden így summázható annak az átfogó vizsgálatnak az eredménye, amelyet 2012 és 2015 között végzett el az Állami Számvevőszék, s amelynek a tanulságairól a Magyarországi Egészségügyi Napok konferenciáján tartott összefoglalót Salamon Ildikó felügyeleti vezető.

A kielégítőnek nem nevezhető tapasztalatok kiértékelése során megtudhattuk azt is, hogy a kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórház irányító és középirányító szerveinek a feladatellátása sem felel meg az előírásoknak, kivéve persze a kisvárdai önkormányzat munkavégzését. A szóban forgó bővített alapszakmás városi kórház és rendelőintézet 2007-től fogad betegeket 378 finanszírozott aktív és 221 krónikus ágyon, mindemellett a járóbeteg-ellátás területén 69 szakrendeléssel rendelkezik, s még széles körű diagnosztikai tevékenységet is végez. A vagyona mára több mint 272 millió forintra rúg, s a teljesített költségvetési és finanszírozási bevétele a pályázati támogatásokkal együtt 2015-ben meghaladta a 8 milliárdot, habár a többletbevétele az elmúlt öt évben mintegy negyedére apadt.

Nem született eredmény

Az átfogó ÁSZ-vizsgálat az intézménynél több szabálytalanságot tapasztalt, ugyanis a kontrolltevékenység, a kockázatkezelés s az információs és kommunikációs rendszer működtetése sem volt szabályszerű az intézményben, vagyis a közzétételi kötelezettségüknek sem tettek teljeskörűen eleget.
Mindemellett a kötelező adatszolgáltatással is átlépték időnként az előírt határidőt, gondok voltak továbbá az eszközbeszerzésekre vonatkozó tilalmak betartásával, s a kórház vagyonelemeinek a hasznosítása sem bizonyult megfelelőnek. A gazdálkodás folyamatában ugyan kitűzött mérhető célokat, célértékeket a kórház, de eredmény nem minden évben született.

Később is ellenőrizhetnek

Márpedig a gazdálkodás nem kellő átláthatósága akár a korrupciónak is táptalaja lehet, hívta fel az érintettek figyelmét Salamon Ildikó, s a feltárt hiányosságok mellett azért sem lehet szó nélkül elmenni, mert a 2011 júliusától hatályos új számvevőszéki törvénnyel megszűnt a következmények nélküli ellenőrzések korszaka.
Kíváncsiak voltunk, mi ilyenkor a kötelező eljárás, s az ÁSZ felügyeleti vezetője megkeresésünkre elmondta, hogy az ellenőrzött szervezet vezetője – jelen esetben a kórház főigazgatója, aki 2016. április 1-jétől vette át az irányítást – a jelentés kézhezvételét követően 30 napon belül intézkedési terv készítésére kötelezett, melyet meg kell küldenie az ÁSZ részére.

– Ebben a szervezet vezetője a hibák kezelési módját s a végrehajtás határidejét tervezi meg oly módon, hogy az alkalmas legyen a hiányosságok felszámolására s a következmények kezelésére. Természetesen a felelős személy adatait is feltünteti az anyagban. Az ÁSZ utólag mindezt ellenőrizheti, s ha ezt követően is pazarló gazdálkodást tapasztal, törvényben meghatározott vagyonvédelmi intézkedéseket foganatosíthat – tájékoztatta lapunkat Salamon Ildikó.

– A hibák javíthatóak, ezért is fogalmaztunk meg 17 javaslatot a kórház új főigazgatójának. Hat a szabályszerű vezetői irányítást biztosító belső kontrollrendszer kiépítésére és működtetésére vonatkozik, öt a pénzügyi gazdálkodás hiányosságaira, hat pedig a vagyongazdálkodás hiányosságaira irányul. Hogy a végrehajtást ezzel is segítsük, a hibák összetettsége miatt néhány javaslatot meg is bontottunk. De a számviteli politika, a számlarend és a jogkörgyakorlás megfelelő szabályozása elengedhetetlen, s a szerződéskötéseknek, a közbeszerzéseknek is megvannak a maguk szabályszerűségei.

Ha ezeket betartják, akkor a pénzügyi gazdálkodás hitelességéhez nem férhet kétség, s a pénzügyi folyamatok és a fizetőképesség kockázatai is elkerülhetők a 100 milliárd forintot meghaladó nemzeti vagyonnal gazdálkodó kórházaknál – tette még hozzá Salamon Ildikó.

Több hibát már javítottak

A felügyeleti vezető azt külön kihangsúlyozta, hogy a kisvárdai végeredmény nem egyedülálló, hiszen valamennyi vizsgált kórház esetében hasonló hiányosságokat állapítottak meg, a végeredmény itt csak annyiban egyedi, amennyiben minden kórház más-más belső szabályozást és vagyongazdálkodást valósít meg. Felvettük a kapcsolatot a kórház új főigazgatójával, dr. Hegyi Henrikkel is, aki kihangsúlyozta, hogy egy olyan ellenőrzésről van szó, amely a vezetését megelőző időszakban készült, s azóta a hibák jelentős részét már ki is javították.

KM-MJ
hirdetés