A Kossuth Gimi: biztos belépő a legjobb egyetemekre

Akt.:
A Kossuth Gimi: biztos belépő a legjobb egyetemekre
A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumot a folyamatos innováció, a megújulás jellemzi. Az épületek és az iskola felszereltsége környezetbarát, gyerek centrikus és modern, a hagyományok köntösbe bújtatva. Az erre a tanévre elkészült műfüves labdarúgó pálya, rekortán kosárlabda pálya és szabadtéri kondipark, már a diákok szabadidejére is megfelelő lehetőségeket nyújt.

Az idén az újraindítás 25 évfordulóját ünneplő, több min 210 éves öreg alma mater újra régi fényében tündököl, hiszen az elmúlt évek innovációinak köszönhetően a 2017/2018. tanévben 9. évfolyamon 5 osztály indul útnak az érettségi felé.

A Kossuth Gimnázium történelmileg sokoldalú képzést folytató középiskola, mindig egyszerre volt műhelye a humán és a reál tudományoknak, melyek ma orientációs formában működnek, így széles körben biztosítják az egyetemi továbbtanulást. A gimnázium végzősei a sikeres érettségi után az ország legjobb egyetemein folytatják tanulmányaikat. Orvosok, mérnökök, közgazdászok, programozók, média szakemberek, rendőrök lettek. A szeretetben való nevelkedés a középiskolások számára megadja a közösséghez tartozás élményét, így örömmel gondolnak vissza a gimnáziumban töltött évekre

Komoly nevelési elvünk az emelt szintű nyelvi képzést folytató tagozatainkon, hogy tanulóink az iskolában elsajátított tudás alapján szerezzenek nyelvvizsgát, így órarendi óráikon kívül ingyenes nyelvvizsga előkészítő foglalkozásokkal segítjük őket a ma már alapvetően elvárt nyelvvizsgához.

Diákjaink rengeteg iskolai programon, táborban, fesztiválon vesznek részt, így nem hiányzik a tudásmegosztás mellett a közösségi élmény megélése sem. Ez a legfontosabb hagyomány, mert számunkra a legfontosabb, hogy a gimnázium olyan iskola legyen, ahol jó lenni.

2018/2019-ben induló tagozatok:

– emelt szintű angol nyelvi tagozat

– emelt szintű német nyelvi tagozat

– emelt szintű olasz nyelvi tagozat

– emelt szintű francia nyelvi tagozat

– természettudományos tagozat – fizika

– természettudományos tagozat – biológia

– természettudományos tagozat – kémia

– természettudományos tagozat -földrajz

– emelt szintű informatika tagozat– média szakiránnyal

– általános tagozat


Szekeres Krisztián vagyok. Középiskolai éveim alatt szorgalmasan tanultam, és a gimnázium tanárai is lelkiismeretesen leadták az anyagot, így nem okozott gondot, hogy csak az utolsó évben döntöttem el, merre folytatódjon az életem. Sikerült a kitűzött cél, az ELTE-IK programtervező informatikus szakát választottam, ahová fel is vettek. A Kossuth gimitől, és osztályfőnökömtől Harsányi Ildikó tanárnőtől biztos matematikai alapokat sajátíthattam el, mely bizonyára könnyedséget jelent majd az egyetemi évek alatt.


Pócsik Lili
vagyok, a Debreceni Egyetem Orvostudományi Karára nyertem felvételt. A felkészülésben rengeteg segítséget kaptam középiskolai tanáraimtól. Különösen hálás vagyok az osztályfőnököm Csordásné Bea néni és a hittan tanárnőm által nyújtott lelki támogatásért. A gimnáziumban eltöltött évek megerősítették bennem az Istenhitet, ami bizonyára az orvosi pályán is segítségemre lesz.

Laczkó Zsombor vagyok, a Budapesti Metropolitan Egyetem kommunikáció és médiatudomány szakára vettek fel. A Kossuth Gimnáziumban média-informatika orientációs voltam, úgy érzem megkaptam a „kiképzést”: megtanultam a fotózás alapjait, a képszerkesztést, filmtörténetet, filmelemzést, de beleláttam a szociológia, demográfia, kutatásmódszertan alapjaiba is. Ekkor döntöttem el mi szeretnék lenni. Ezeknek köszönhetően végül jelesre érettségiztem médiából, és sikerült elérni a kitűzött célomat.


Csicsák Roland
vagyok, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karára vettek fel. A Kossuth Gimnázium biztosította számomra a lehetőséget arra, hogy megismerjem önmagamat és képességeimet. Emellett megkaptam azt a hátteret, amely lehetővé tette a kitűnő érettségit és a felsőfokú nyelvvizsgát, így sikerülhetett az egyetemre való bejutás.


Ráthy Dorina
vagyok, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment szakán folytathatom tanulmányaimat, melynek nagyon örülök, hiszen a gimnáziumi felkészülésem alatt végig ez volt a célom. Tanáraim az elméleti tudásanyag elsajátításában komoly segítséget tudtak nyújtani szakmai felkészültségükkel, továbbá fejlődésemet egyénileg is támogatták, kérdéseimre szabadidejükben is szívesen válaszoltak, segítettek az érettségire való felkészülésben. Többek között ez is lehetővé tette azt, hogy 460 ponttal jelentkezhettem a felsőoktatásba, mely által joggal bízhattam a sikeres felvételiben. Hálás vagyok, hogy ebbe a gimnáziumba járhattam, mert a tanárok és a diákok által kialakult közösség tagjaként jól éreztem magam ebben a nyolc évben.


Rákó Patrik
vagyok, sikeresen felvételiztem az NKE -RTK tagozat (Nemzeti Közszolgálati Egyetem-rendészettudományi Kar) bűnüldözési szakára.

Az eredményes felvételimben nagy szerepet játszott a gimnázium tanári kara és az iskola szellemisége. Hálásan gondolok volt iskolámra, itt mindig megbecsültek, segítettek. Tanáraim kellő odafigyeléssel támogattak és ösztönöztek arra, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki magamból. Megfelelő tantárgyi tudásra tettem szert az érettségi tantárgyakban, így az írásbeli és szóbeli érettségi vizsgára a felkészülés már nem is volt olyan megerőltető. Mindig úgy éreztem, hogy nemcsak az fontos, hogy milyen eredményt érek el, hanem a személyiségemre is odafigyeltek és elfogadtak. A Hitéletnek és a hittanóráknak köszönhetően kellő önbecsülést szereztem és nyugodt szellemiségben tudtam készülni a megmérettetésekre.

2017. december 8-án 8.00 órától NYÍLT NAPOT tartunk!

 

– PR cikk –

 hirdetés