A mai közgyűlés központi témája Nyíregyháza idei költségvetése

Akt.:
A nyíregyházi közgyűlés frakcióvezetői
A nyíregyházi közgyűlés frakcióvezetői
Nyíregyháza – Ma ülésezik a nyíregyházi közgyűlés, téma lesz az éves költségvetés is, erről kérdeztük a frakcióvezetőket.

Dr. Adorján Gusztáv (Fidesz)

Az idei év költségvetése két biztos pilléren alapszik az egyik a stabilitás megőrzése, a másik pedig a folyamatos fejlődés biztosítása Nyíregyháza és az itt élők számára. A 26 milliárdos főösszegű költségvetés kiadási és bevételi oldala egyensúlyban van, hitelt pedig továbbra sem kell felvennünk működési célra, azt kizárólag a fejlesztésekhez kapcsolódó önerő biztosítására vesszük igénybe rendkívül kedvező feltételek mellett. Ki kell emeljem, hogy a város évről évre emelkedő bevételei lehetővé teszik, hogy a korábban megkezdett nagyszabású programjainkat tovább folytassuk. Az idei évben ismét jut pénz új utakra és járdákra, közvilágítás fejlesztésére, kondiparkokra, az oktatási intézményeink korszerűsítésére. A szociális szférában a tavalyi évhez képest magasabb kiadásokkal számolunk ami azt is jelenti, hogy a városban élő rászorultaknak és elesetteknek képesek vagyunk több és jobb gondoskodást nyújtani. Több pénz jut az ingyenes gyermekétkeztetés biztosítására, a szociális intézményrendszer működtetésére. Tovább tudjuk folytatni a magánorvosi praxisok fejlesztését biztosító pályázati programunkat és tovább tudjuk fejleszteni a város egészségügyi ellátó rendszerét is. A köznevelés területén bevezetünk egy új támogatási formát, amellyel azokat a pedagógusokat szeretnénk segíteni akik vállalják, hogy megszerzik a logopédusi ill. a gyógypedagógusi végzettséget és segítik az óvodákban a sajátos nevelési igényű gyerekek beilleszkedését. A kulturális területen is őrizzük az eddigi színvonalat és a városlakók által kedvelt nagyrendezvények sora új elemekkel bővül az idén.

A sportra és a tömegsportra is több forrás áll rendelkezésre, a verseny és csapatsportok támogatását is a megfelelően tudjuk finanszírozni. Idén újabb négy iskolai tornaterem újulhat meg kettő TAO-s forrásból kettő pedig saját forrásból, a sportbarátok pedig nem sokára birtokba vehetik a megújult BUSZACSA-t. A költségvetés szinte minden területén megjelenik a Modern Városok Program keretében a Kormánnyal kötött megállapodásunk, hiszen a fejlesztések előkészítése, tervezése már elkezdődött. A szerződés minden egyes pontja jelentős a város szempontjából és ez visszaköszön a költségvetésben is, egyes fejlesztések elindításával ugyanis már az idei esztendőben számolnunk kell. Tavaly év végén erre az előkészítő munkára félmilliárd forintnyi plussz Kormányzati forrást kaptunk, amelyhez idén további források állnak majd rendelkezésre. Érdemes a számok mögé nézni a bevételi tervek kapcsán is, ebből is egyértelműen kitűnik, hogy a város gazdasága fejlődik, újabb beruházások, újabb munkahelyek jönnek létre és ez bevételnövekedést jelent a városnak.Összességében az idei év költségvetése a gazdálkodás biztonságos és kiegyensúlyozott folytatását, a város dinamikus továbbfejlődését, a felelősségteljes gondoskodást gyermekeinkről, az idősekről és a rászorulókról, és közös értékeink, kultúránk megőrzését és átadását biztosítja. Nyíregyháza egy erős a saját lábán megállni képes várossá vált az elmúlt öt évben, az idei költségvetés ennek a fejlődésnek a folytatását garantálja.

Béres Csaba (Jobbik)

Ismét el akarják adósítani Nyíregyházát! A 2016. évre vonatkozó költségvetési terv szép, hangzatos célokkal kezd: fejlődésorientált, költségtakarékos gazdálkodás. A számok ismeretében hamar kiderül, hogy elérhetetlenné válik. Az állami költségvetési törvény mintájára belefoglalták a „munkahelyteremtést – hosszútávon a teljes foglalkoztatottság megvalósításával”, ami a fantasy filmek kategóriáját súrolja. Ezt a szocializmust idéző dogmát beemelni a költségvetés tervezetbe, abszurdnak tartom! Mindezektől eltekintve, a számok tükrében megállapítható, hogy a város, az elmúlt évhez képest majdhogynem 2 milliárd forinttal kevesebb bevételből kell, hogy gazdálkodjon, ami eredményeként közel 600 millió forinttal kevesebb összeget tudnak felhasználni idén az intézmények, közutak felújítására, ill. a városfejlesztési feladatokra. Meglehet, hogy a tervezet, a tavalyi felújítási munkálatokhoz képest több pénzráfordítást irányoz elő, de a kivitelezés jókora részét a városvezetés 400 millió forint felhalmozási célú kölcsön felvételével kívánja finanszírozni, mi több, az EU-s forrásból megvalósuló projektekhez pedig további ~ 230 millió forint összegű hitelt kíván felhasználni. Idén, az önkormányzat bevételének a 13,9%-át hitel, kölcsönfelvétel teszi ki, a tavalyi 4,7%-al szemben, mindeközben az önkormányzat felhalmozási célú állami támogatása 21%-ról- 6,5%-ra csökken, ami a városfejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó bevétel csökkenését jelenti. Ezen ismeretek tudatában kijelenthetem, hogy a Jobbik nem támogatja a költségvetés tervezetet, ugyanis hosszútávon ez a szemlélet, a város ismételt eladósodását eredményezi.

Nagy László (MSZP)

Nyíregyháza 2016. évi költségvetése tükrözi a kormányzat önkormányzatokat érintő, gyakorta azokat hátrányosan érintő intézkedéseit. Azok a törvényi változások, amelyek folyamatosan feladat átcsoportosításokkal, az önkormányzat hatásköreinek csökkentésével járnak nem erősítik, hanem gyengítik a helyi érdekérvényesítést. A költségvetés főösszegének volumene elszomorító. Sajnos igaz lett, hogy az Európai Uniós források nem, vagy nem kellő időben érkeznek Nyíregyházára sem. Még csak a pályázatok előkészítése zajlik a legtöbb esetben, ami az előző ciklussal összehasonlítva jelentős elmaradást mutat. Miközben a 2007-2013-as ciklus 2. évében már beruházások folytak (Házasságkötő terem, sétáló utca, Nyírvíz palota, stb.), ma ennek nyoma sincs. A költségvetés továbbra sem foglalkozik semmilyen tekintetben az iparosított technológiával épült házak felújításával, a panelprogram eltűnésével úgy tűnik a Fidesz végképp magukra hagyta a házukat eddig fel nem újított lakóközösségeket. Az étkezési bevételek csupán 5 %-os csökkenése azt jelenti, hogy nem igaz a mindent elsöprő propaganda, miszerint drasztikusan nőtt az étkezési kedvezményeket igénybe vevők száma. A költségvetés több szöveges része pangó ingatlan piaci helyzetről, nem kedvező gazdasági környezetről beszél, ami ismét ellentmondásban van más tipusú kommunikációkkal. A bérfejlesztés egyoldalú, az önkormányzat minden intézményénél és társaságánál szükség lenne a hivatali bérfejlesztésre.
hirdetés