A Miskolci Herman Ottó Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Akt.:
A Miskolci Herman Ottó Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A Széchenyi2020 program keretében befejeződött a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.

A Miskolci Tankerületi Központ a mai napon befejezte projektjét a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumában, amelynek célja az intézmény infrastrukturális fejlesztésén keresztül az eredményesség és az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés) fokozása és a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. A projekt 20 millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg, az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. felhívása (EFOP–4.1.3-17) alapján.

A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. További célja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében.

A projekt során az intézményben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

  • tornatermi sportburkolat felújítása és új réteg elhelyezése
  • infokommunikációs és részleges akadálymentesítés

A Miskolci Herman Ottó Gimnázium tornacsarnokának felújítása nagymértékben elősegíti a mindennapi testnevelésórák magasabb színvonalú megtartását. Mivel Miskolc város legnagyobb tornaterméről van szó, ez a fejlesztés ugyancsak kiemelkedő jelentőségű az itt edzéseket tartó városi sportegyesületek minőségi feladatellátása szempontjából.

A részleges akadálymentesítés kialakítása nagy lépés az intézmény megváltozott képességű tanulóinak és vendégeinek teljes esélyegyenlősége felé.

A beruházás azért is volt fontos, mert az országos hírű gimnázium kiemelkedő sportélet színtere, ahol a diákok rendszeres résztvevői megyei és országos diákolimpiai döntőknek.

– PR cikk –

Címkék:hirdetés