A Mivíz „nem késlekedett”?

A szolgáltató – állítja – arról, hogy a víz szennyezett lehet, csak június 8-án bizonyosod(hat)ott meg.

A szolgáltató általi vélelmezett mulasztásról beszéltek tegnap illetékesek, mindenekelőtt a tisztiorvosi szolgálat részéről. A néhány héttel ezelőtti tömeges megbetegedések hátterében, mint emlékezetes, első pillanattól mindenki reflexszerűen az ivóvíz elfertőződését sejtette, annál is inkább, hiszen a járvány első hírei után néhány órán belül bejelentették: ne igyanak csapvizet bizonyos városrészekben. Az azóta eltelt időben számos irányból hangzott el a felvetés: a szolgáltató időben tudhatott a potenciális fertőzésveszélyről, s ha nem hozta a rendelkezésre álló gyanút – avagy bizonyosságot – nyilvánosságra, akkor legalábbis hibát követett el. Netán bűnt.

Összefüggés híján
A Miskolci Vízmű Kft. azonban ma is állítja: nem késlekedett, nem mulasztott. Az országgyűlés egészségügyi bizottságának szerdai ülésén elhangzottakra reagálva Vojtilla László, az önkormányzati társaság igazgatója (írásban) az alábbiakat közölte lapunkkal:

– A jelenleg rendelkezésünkre álló vízminta eredmények a mai napig nem bizonyítják a városban előfordult nagy számú megbetegedés és a miskolci víz fertőzöttsége közötti közvetlen összefüggést. A betegek székletmintáiban fellelt kórokozókat a vízmintákból ugyanis eddig nem sikerült kimutatni.
Az igazgató hangsúlyozza: részükről mulasztás nem történt, mert az ominózus napokban, az esőzések idején „sem a vonatkozó rendelet (201/2001. sz. Korm. rend.) szerinti határérték-túllépés, sem ‘szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény’ nem fordult elő.

Csak opálosodott
Az úgynevezett opálosodás jelenségét észlelték a mivizesek, de önmagában ez még adott okot az aggodalomra: nagy esők idején, mondhatni, megszokott dolog, nem következik belőle semmilyen egészségügyi veszélyhelyzet.

– Az opálosodásra, zavarosságra nincs számszerűsített határérték, a szolgáltató ilyenkor a panaszok minimalizálására törekszik. Elsősorban a legkedvezőtlenebb paraméterű kutaknál a vízkivételt csökkenti vagy túlfolyóra járatja. Ebben az esetben a hét forrásfoglalásból négy esetében került sor átmeneti jellegű kizárásra, amelyek között volt a Tapolcai Vízmű forráskútja is – tájékoztatott Vojtilla László. A város nyugati területein június 3-án észlelt opálos vízről mint természetes jelenségről aznap tudomást szerzett a tisztiorvosi szolgálat – tette hozzá -, amely mintavételezést rendelt el.
– A panaszosoknál levett vízminták eredménye szerint a víz minősége bakteriológiai szempontból megfelelő volt. Azonban az ütemterv szerint a város más, panaszokkal nem érintett területeiről a Mivíz Kft. által június 6-án levett vízminták közül – a keleti területen – kettőben a megbízott laboratórium szennyeződést jelző paramétert fedezett fel a 72 órás vizsgálati idő lejárta előtt. A kft. mint szolgáltató ezt haladéktalanul, 8-án délelőtt 11 órakor jelentette a hatóságnak. Röviddel ezután, a kora délutáni órákban érkeztek be az első megbetegedésekről szóló jelentések. Még ezen a napon megtörténtek az ilyen esetekre kidolgozott rendkívüli intézkedések – idézte fel az igazgató.

 

Hétfőn, csütörtökön?
Már felállt az önkormányzat által létrehozott vizsgálóbizottság, meg is kezdte a vizsgálódást, sőt, alighanem már jutott is valamire – de hogy mire, s egyáltalán, hol vizsgálódtak eddig, kikkel beszéltek, minek néztek utána, azt még jóideig nem tárják a közvélemény elé. Kádár Sándortól, a bizottság vezetőjétől tegnap csak annyit tudhattunk meg, hogy hétfőn viszik a polgármesterhez az előzetes jelentést, ám hogy abban mi áll, sem fog kiderülni (az ígéretek szerint) hamarabb a nyilvánosság számára, mint a jövő csütörtöki önkormányzati ülés. És hogy mi a titkolózás indoka? – titok.

 

Hivatalból nem, de több magánszemély indítványára vizsgálódik az ügyészség a vízszennyezés ügyében. A feljelentők, mint ismertté vált, azt sérelmezik, hogy nem kaptak időbeni tájékoztatást az illetékesektől a fertőzésveszélyről. A városi ügyézség tíz nappal ezelőtt indíttatta meg a nyomozást foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés ügyében. Részletek nem ismertek.

Vizsgálatot indított Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a miskolci ivóvízellátás biztonságának növelése érdekében – jelentették be. Igaz, ezt követően a miskolci Fidesz sajtótájékoztatón arra emlékeztetett: ugyanezen tárcavezető volt az, aki néhány éve leállíttatta az ivóvízbázis biztonságának növelésére irányuló állami programot.
A minisztérium állítólag az ÁNTSZ-szel egyeztet gyakoribb minőségi ellenőrzések ügyében.
Tegnap a tárcánál annyit közöltek lapunkkal: a feladattal megbízott helyettes államtitkár „a következő napokban” érkezhet Miskolcra, hogy megkezdje munkáját.

Mindenki megismerhesse
„A Miskolci Nemzeti Kör fontosnak tartja, hogy a közelmúlt napokban nagy károkat okozó miskolci vízszennyezéssel kapcsolatban tájékoztassa véleményéről a város vezetését, a közgyűlést alkotó pártokat és a közvéleményt – olvasható a lapunkhoz eljutott közleményben. A civil szerveződés levele hangsúlyozza: a bükki karsztvízbázis „hazánk 700 sérülékeny földtani környezetben lévő vízbázisa közül a legveszélyeztetettebbek közé tartozik, hisz a karszt víznyelőin a felszínről bejutó szennyeződés a vastag hasadékokon át néhány napon belül eljuthat a forrásokig. A víznyelőket ezért ugyanolyan szigorú védelem alá kell helyezni, mint a kutakat.”
A nemzeti körösök kifogásolják, hogy a környezetvédelmi miniszter 2004-ben „éppen akkor állította le az 1997-ben elkezdett ivóvízbázisvédelmi kormányprogramot, amikor a miskolci karsztvízbázis került volna sorra”.
A miniszter által kezdeményezett korlátozás a karsztvíz használatában nem szolgálná Miskolc lakosainak érdekeit – hivatkozik a levél szakemberi véleményekre -, minthogy „a kiváltásra szóba jöhető városkörnyéki Sajó-Hernád kavicsterasz szintén sérülékeny, az innen nyert víz élvezeti értéke gyengébb, szállítási költsége pedig sokszorosa a jelenleginek!”
A Miskolci Nemzeti Kör elvárja, hogy a készülő hatósági vizsgálatok eredményét majd lakossági fórumokon közöljék, mindenki megismerhesse az okokat „és azt is, mit kíván tenni a város a hasonló események elkerüléséért”.

 

A miskolci ivóvíz-fertőzés ügyében tett lépések szakszerűségét hangoztatta a város polgármestere és a helyettes tiszti főorvos az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának szerdai ülésén. Utóbbi, Kovács Attila szerint az ügyben mulasztás történt, mivel a vízműveknek jelentenie kellett volna ezt a tisztiorvosi szolgálatnak és a polgármesternek. A szakember ennek ellenére úgy fogalmazott, a járvány „kitörésének pillanatától kezdve szakmailag jól kézben tartott volt“, és minden a jogszabályoknak megfelelően történt.A kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .


hirdetés