A munkahely a mentőöv

A tiszadadai önkormányzat október 13-án tartotta alakuló ülését a polgármesteri hivatalban.

Alpolgármesternek Gedeon Árpádot választották meg. A kilenc tagú képviselő-testület három bizottságot hozott létre. – A gazdasági-pénzügyi bizottság elnökének Szabad Jánost, tagjainak Ferencz Lászlónét és Fodor Demetert; az ügyrendi bizottság elnökének Fekete Istvánt, tagjainak Kovács Gézát és Pucsok Sándort; a szociális bizottság elnökének Miller Zsoltot, tagjainak Jánosi Sándornét és Ferencz Lászlónét választották meg – tájékoztatta lapunkat Haraszin Gyula polgármester.

Öregedő lakosság

A négyéves ciklus gazdasági koncepciójával kapcsolatban Haraszin Gyula kiemelte, hogy a település jelenét, jövőjét, az itt élő emberek sorsát meghatározza az öregedő lakosság, ugyanakkor folyamatosan növekszik a halmozottan hátrányos helyzetű családok száma. Negatívan befolyásolja a település jövőjét az is, hogy a középiskolát, főiskolát végzettek nem telepednek le a településen. Egyszerű volna megfogalmazni, hogy munkahelyeket kell teremteni. A munkahelyeknek azonban képzett munkaerő, megfelő szakmai háttér, és biztos piac kell, amely feltételek megteremtését csak közvetve tudja az önkormányzat segíteni.

A felsoroltak ellenére Tiszadada jövője mégis azon áll, vagy bukik, hogy kormányzati segítséggel tudunk-e munkahelyeket teremteni. Ez az elsődleges feladatunk! További feladat: a szociális ellátás növelése, bővítése a rendelkezésre álló intézményi hálón keresztül. Az eddigiekhez hasonlóan kiemelt szerepkört kap az oktatási intézmények zavartalan működési feltételeinek biztosítása, az önkormányzati hivatal szolgáltatási feladatainak javítása.

Nincs már sáros út

A polgármesteri hivatal akadálymentes közlekedésének biztosítása, illetve a mozgáskorlátozottak számára egy vizesblokk kialakítása most van folyamatban, a beruházás teljes összege 2,2 millió forint, amelyből 500 ezer forint az önerő. A munkálatokkal a hónap végéig elkészülnek. Ugyancsak a napokban fejeződik be a Vörösmarty utca aszfaltozása, amely 4,4 millió forintba került. A mintegy 400 méteres útszakasz portalanításával teljessé vált a községben a szilárd burkolatú úthálózat kiépítése – mondta Haraszin Gyula.

A ciklus főbb feladatai

Az általános iskola régi szárnyának felújítása; a belterületi csapadékvíz elvezető csatornahálózat felújítása; a települési szennyvízrendszer kiépítése; az Idősek Otthonának férőhely-bővítése; új szociális konyha építése az iskola blokkjához kapcsolva; a piactér korszerűsítése; a mérlegház felújítása, a belterületi utak szükség szerinti felújítása. Új út kiépítése a Tiszadada–Felső-csatorna mentén.

– Lefler György –
hirdetés