A Nemzeti Kamara Színház előadása Újfehértón

A Nemzeti Kamara Színház előadása Újfehértón
Újfehértó – Perújítás címmel a Nemzeti Kamara Színház zenés irodalmi összeállítását láthatta a közönség Wass Albert műveiből a színházteremben. 

Tiltott író volt idehaza Wass Albert egészen az államforma váltásig.– szólt az előadás beharangozójában.

1940 őszén a bécsi döntés következtében Erdély egy részét 22 év után újból Magyarországhoz csatolták. Rövid, néhány esztendős háborús öröm következett, s aztán a történelemből ismert körülmények folytán, Erdély újból Románia zsákmánya lesz. A bolsevik román hatalom, hamis tanúk felsorakoztatásával gróf Czegei Wass Albertet és édesapját – távollétükben – halálra ítélte.

Az összeállításban szemelvények hangzottak el Wass Albert írásaiból, amelyek az anyaországhoz való hazatérés pillanatait örökítik meg. A hangulatnak és a prózai közölnivalónak segítségére volt a kortárs és klasszikus magyar költészet jó néhány képviselője. Megzenésített művek hangzottak el Ady Endre verseitől, a népdalokig. Az író személye, azóta is megbontja a közvéleményt.

Az előadás a – hivatalos állásfoglalással szemben – az író meghurcoltatásáról és benne a második világháborút követő időszak magyarságát marcangoló mély szakadékról szólt, majd ünnepelte a száműzetésében is magyar maradt szerzőt, s idolként emelte a közönség elé.

Az előadás közreműködői voltak: Herman Gréta, Mettler Emese, Pelsőczy László és Usztics Mátyás úgy is, mint dramaturg.
hirdetés