A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés alapvető szabályai

A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés alapvető szabályai

A munkaerő-kölcsönzés kérdésköre igen érdekes téma. Nézzük meg, milyen szabályokra kell kiemelt figyelmet fordítani nemzetközi munkaerő-kölcsönzés esetén.

Amennyiben a kölcsönzött fél, származását tekintve harmadik országbeli, azaz nem tagja sem az EU-nak, se nem EGT tagállam és még Schengen egyezmény sem vonatkozik rá, akkor rá kicsit nehezített szabályok vonatkoznak a munkaerő-kölcsönzés kapcsán.

Ilyenkor a bevándorlási hivatalnál munkavállalási engedélyt (összevont engedély – tartózkodási és munkavállalási engedély) kell kérni 90 napot meghaladó tartózkodás és munkavégzés esetén – kivéve az újonnan engedélymentes országokat.

Ehhez rendelkezni kell a következőkkel:

  • Kérelem és illetékbélyeg 18.000 forint értékben.
  • Igazolás a foglalkoztatásról, vagy erre vonatkozó megállapodás.
  • Magyarországi megélhetését biztosító és azt igazoló dokumentumok. Ide vonatkozik a lakhatás, kiutazás, valamint az egészségügyi ellátás költségei, melyet a saját jövedelméből, vagyonából fedezni tud.
  • Magyarországi szállással kapcsolatos igazolás (albérleti szerződés, kollégiumi elhelyezés, lakás tulajdoni lapja saját lakás esetén stb.)
  • Az egészségbiztosítás meglétére irányuló dokumentumokkal.

Ezen túl a harmadik országbeli állampolgárnak nyilatkoznia kell, hogy ha a hatóság a kérelmet elutasítja, akkor ő az Európai Unió területét önként elhagyja. Célszerű a munkavállalási engedéllyel párhuzamosan az adószámot megigényelni. A TAJ számot csak a kibocsátás után lehet véglegesen megigényelni, de a munkavállalási engedély kiadásához elengedhetetlen, hogy a TAJ szám igénylés be legyen adva.

EU-s munkavállaló kölcsönzése

EU-s munkavállaló esetében jóval könnyebb helyzetben vagyunk, mivel ilyenkor csak egy TAJ szám és egy magyar adóazonosító jel igénylése kell hozzá. Ezen felül pedig csak annyi, hogy a bevándorlási hivatal előtt meg kell jelennie a munkavállalónak.

Amikor bejelenti a tartózkodását, akkor érvényes személyi igazolványt kell bemutatni a hatóság részére és a jogszabályban meghatározott okiratokat be kell nyújtani. Ennek szintén van egy illetékbélyeg formájában megfizetendő díja, ami ebben az esetben 1000 forint.

A tartózkodás célja lehet a keresőtevékenység. Ezt természetesen igazolni is kell tudni a hatóság felé, amit az alábbiakkal tehetnek meg:

  • munkaszerződés
  • érvényes vállalkozói igazolvány meglétével vagy ezzel megegyező külön engedéllyel
  • munkakeresésre irányuló igazolással: Tehát igazolnia kell, hogy munkát keres, így a keresőtevékenység hamarosan megvalósul.
  • egyéb, hitelt érdemlő módon

 

– PR cikk –

Címkék: ,hirdetés