A Nyíregyházi Egyetemet ellenőrizte az ÁSZ – Találtak hiányosságokat

A Nyíregyházi Egyetemet ellenőrizte az ÁSZ – Találtak hiányosságokat
© Illusztráció: KM-archív
Nyíregyháza – Az Állami Számvevőszék befejezte a Nyíregyházi Egyetem utóellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az Egyetem az intézkedési tervben meghatározott 12 feladatból öt feladatot határidőben, három feladatot részben, négy feladatot nem hajtottak végre. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása területén az ÁSZ által korábban azonosított hiányosságok továbbra is fennállnak, és ezek veszélyeztetik a kifizetések szabályosságát.

Az Egyetem nem támasztotta alá önköltségszámítással a hallgatói költségtérítéseket. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma végrehajtotta az intézkedési tervében vállalt feladatait.

Az ÁSZ 2014-ben és 2015-ben elvégezte mind a 28 állami és két egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény átfogó ellenőrzését. Az ÁSZ az ellenőrzések során súlyos gazdálkodási szabálytalanságokat tárt fel, és javaslataival hozzájárult az ágazat működését szabályozó törvények megújításához, az intézmények pénzügyi- és vagyongazdálkodására vonatkozó előírások megerősítéséhez, valamint a gazdálkodás irányításának átalakításához. Az utóellenőrzések során az ÁSZ az ellenőrzési megállapítások alapján összeállított intézkedési tervek végrehajtását értékeli, amelyek egyúttal visszacsatolást adnak az ÁSZ jelentéseinek hasznosításáról is.

Az ÁSZ 2015 februárjában hozta nyilvánosságra a Nyíregyházi Főiskola 2009-2013 közötti gazdálkodásának és működésének szabályszerűsége ellenőrzéséről készült jelentését. A most lezárult utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezetek végrehajtották-e.

Az utóellenőrzés megállapította, hogy a gazdálkodási jogkörök gyakorlása területén feltárt, továbbra is fennálló szabálytalanságok kockázatot hordoznak a szabályszerű kifizetések tekintetében. A hallgatói költségtérítések önköltségszámítással történő alátámasztása elmaradt, így a korábban azonosított hiányosság továbbra is fennáll. A kockázatkezelés folyamatának kialakítása, felülvizsgálata megtörtént ugyan, de továbbra sem mérték fel és állapították meg az Egyetem tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére nem készült minden esetben intézkedési terv.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – mint a Nyíregyházi Egyetem fenntartója – az intézkedési tervben vállalt feladatait határidőben végrehajtotta.

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordul a kancellárhoz, hogy intézkedjen a szabályszerű feladatellátás érdekében a feltárt hiányosság megszüntetése iránt.

– Állami Számvevőszék –
hirdetés