A rendíthetetlen vörös tömb túlélte a viharokat

Dobai Zoltán lelkipásztor készséggel fogadja az idelátogatókat
Dobai Zoltán lelkipásztor készséggel fogadja az idelátogatókat - © Fotó: Galambos Béla
Ákos – Az ákosi műemléktemplom lenyűgöző tanúja a magyar történelemnek.

A községet – melyet 1342-ben említenek először az oklevelek – a romániai Szatmár megye déli részén, Szatmárnémetitől bő félórai autózásra a Zilah felé vezető úton, a Kraszna folyó síkságán kereshetjük fel. Érdemes, hiszen itt található Szatmár megye egyik legjelentősebb műemléke, a 800 éves ákosi református templom, mely a magyar romantika egyik legnagyszerűbb épülete.

Burgonya a paplak kertjében

A község neve Ákosmonostorából ered, melyet a Szkítiából a hét vezérrel együtt érkezett Ákos nemzetségről neveztek el – tudjuk meg a látogatásunkkor a paplak kertjében éppen a burgonyaültetéssel végző fiatal lelkipásztortól. Dobai Zoltán a templom történetének érdekes részleteit eleveníti fel:

– Az 1241-es tatárjárás után épült az ákosi monostor, és a templomba IV. Béla király bencés szerzeteseket telepített. Az 1642-ből származó első írásos emlék megemlíti, hogy a templom leégett, és helyreállítási munkálatok folynak. Ugyanebben az évben a törökök bosszúból felgyújtották, így az istentiszteletet 90 esztendeig a tető nélküli templomban tartották. 1732-ben a hívek a templomot befedték, a tornyokra barokkos zsindelyes sisakok kerültek, így az épület sokat veszített értékéből. 1747-ben villám csapott a déli toronyba.

Az 1834. szeptember 15-ei földrengés során a templom megrongálódott. Ezek után 1862-ben ismét tűzvész pusztította el. 1869-ben a presbitérium által felkeresett Műemlékvédő Bizottság Schulek Frigyes egyetemi tanárt bízza meg az építkezéssel. A restaurálási munkálatokat végül 1902-ben fejezték be. Ekkor az eredeti román stílusnak nem megfelelő barokkos tetőt kicserélték, a nyugati bejárat timpanonos előcsarnoka is ekkor készült, így lett az épület egységes stílusú. 1903. augusztus 9-én Bartók György püspök szentelte fel.

Győzelmet hirdet a kakas

Az 1953-ban műemléknek nyilvánított templom román stílusban épült, bazilikális elrendezésű, háromhajós, kegyúri karzatos és két – 29,5 méter magas – nyugati tornyú. Különlegessége, hogy vakolatlanul egy hatalmas vörös tömbként uralkodik a Kraszna menti síkságon. Az északi torony tetején csillag, a déli torony tetején kakas látható, hirdetvén a reformáció győzelmét ezen a tájon.

KM-GB
hirdetés