A történelem viharában

A konferencia résztvevői
A konferencia résztvevői - © Fotó: Kákos Dávid
Csenger – Konferenciát rendeztek Csengerben a magyarság megmaradásáról.


Két évvel ezelőtt az O’sváth Alapítvány konferencia-sorozatot indított „A ­magyarság megmaradása a történelem viharában” címmel a csengeri O’sváth Gyűjtemény épületében. Az eddigi két alkalom során a honfog­lalástól a kunok betelepítéséig sikerült lefedni a kérdéskört.

A sorozat harmadik rendezvényét a napokban tartották meg. Ezúttal a középkort és a török hódoltság korát dolgozták fel. A rendezvénysorozat általános témája a magyar kultúra nagyfokú nyitottsága és erős integráló képessége. Az előadók megvizsgálták, melyek azok a kulturális elemek, amelyek hozzájárultak a magyar nemzet fennmaradásához a történelem viszontagságai közepette.

Habsburgok, végvárak, vallás

A középkor témájába Tringli István történész vezette be a hallgatóságot. A középkori magyar jogrendszert mutatta be, hiszen annak idején még nem volt nemzeti egység, hanem az uralkodó és a jogrend biztosította az egységet. Dr. Nagy Balázs Magyarország helyét vázolta a középkori fejlett nyugati államok között. Ismertette az akkori gazdasági viszonyokat, a kereskedelmi hálózatokat, és megtudhattuk, hogy a középkor végére az országnak sikerült integrálnia magát a környező gazdasági életbe.

Fazekas István I. Ferdinánd kormányzati reformjait ismertette. A Habsburg uralkodó bevezetett egy központi igazgatási rendet. Így a Habsburgokkal való együttműködés, illetve a végvárak megszervezése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország fennmaradjon az oszmán fenyegetettség közepette. A rendezvényt a vallási sokszínűségről tartott előadás zárta, amelyet Bitskey István tartott.

KM
hirdetés