A vásárlók önvédelme

A vásárlók önvédelme
Főleg a tudatos fogyasztói magatartás elsajátítására fordítják a figyelmet a klubokban.

Több olvasónkhoz eljutott a híre, hogy a nyugdíjasklubokban fogyasztóvédelemmel is foglalkoznak, amelyek révén a klubtagok nemcsak spórolósabb, de határozottabb, mondhatni tudatosabb vásárlókká is válnak. Miként lehetne a saját településükön is e témával behatóbban foglalkozni? A kérdéssel Iván Lászlót, a Megyei Nyugdíjas Szövetség fogyasztóvédelmi tagozatának vezetőjét kerestük meg.

Vásárlás, szolgáltatás

– A Megyei Nyugdíjas Szövetség fogyasztóvédelmi tagozata ez év januárjában alakult meg azzal a céllal, hogy a nyugdíjasokat segítse a vásárlások (minőségi kifogások, jótállási, szavatossági jogok) és a javító, karbantartó, közüzemi szolgáltatások igénybevétele során esetlegesen keletkezett sérelmek megoldásában – kezdte Iván László.

Szerdán fogadóóra

Szerdánként a szövetség irodájában (Nyíregyháza, Damjanich u. 4–6., telefon: 42/414-146, 06-70/638-6473) fogadónapot tartunk az érdeklődők számára (bár júliustól nyári szünet lesz). Itt a nyugdíjasok elmondhatják a panaszaikat, megbeszélhetjük sérelmeiket, tanácsokat kérhetnek. A megyeszékhelyen kívül több városban kihelyezett fogadónapot is tartottunk. A megye 49 nyugdíjas egyesületét kerestük fel Szamosújlaktól Tiszadobig, ahol klubfoglalkozás keretében tártuk fel a hasznos tudnivalókat. Eleinte azzal a „mit akarnak már megint eladni nekünk” fenntartással fogadtak, de aztán hamar megérezték az emberek, hogy mi segíteni szeretnénk az ügyes-bajos dolguk megoldásában. Egyre csörgött a telefon: őket se hagyjuk ki! – mondta derűsen Iván László.

A gyakorlatból merítünk

Az előadásokon nem jogszabályok halmazával untattuk a hallgatóságot, hanem gyakorlati példák sorát beszéltük át, amelyeket a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségen töltött több évtized alatt tapasztalhattam. Főleg a tudatos fogyasztói magatartás elsajátítására fordítottuk a figyelmet. A hatóságok is csak annak a fogyasztónak tudják kellően az érdekeit képviselni, aki annak érdekében maga is tesz. Például megőrzi a nyugtát, tudja igazolni: mikor és hol, milyen bejelentést tett, és a megfelelő helyre fordult-e? A nyugdíjasklubok tagjainak legnagyobb felismerése az volt, hogy ne csak a hatóságokra támaszkodjanak ügyükkel, de maguk is tudják kézben tartani a gyeplőt. A fogyasztói önvédelem még nem egy elterjedt dolog, de a mi tevékenységünk is ezt próbálja elősegíteni. A foglalkozásokon több mint 1500 nyugdíjas vett részt.

Több megyei városban is

A jövőben – a polgármesteri hivatalok segítségével – további hat városban (Csenger, Dombrád, Nyírbátor, Újfehértó, Vásárosnamény, Záhony) kívánunk fogadónapot tartani. Tovább bővítjük a 25 órás tanfolyamokban résztvevő nyugdíjasklubok körét. A programunkat az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatta – mondta Iván László.
hirdetés