A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság évértékelője

A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság évértékelője
Kedd délelőtt tartotta a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság a 2005 évet értékelő munkaértekezletét.

Az ügyészség, bíróság és az együttműködő szervek vezetőinek jelenlétében megrendezett állománygyűlést dr. Tarcsa Csaba r.alezredes mb. kapitányságvezető nyitotta meg. Év értékelőjében elmondta, hogy a 29 településen működő rendőrkapitányság területén lényeges változás nem történt. Megközelítőleg ugyanannyi volt a bűncselekmények száma, azon belül viszont jelentősen csökkent a betöréses lopások aránya. Valamelyes növekedés volt kimutatható a fiatalkorú és a gyermekkorú elkövetők, illetve sértettek arányában. A korábbi évekhez képest hatékonyabban dolgozott a beregi rendőrség a gépkocsi feltörésekben, a betöréses lopásokban, a kábítószer élvezők és az ittas járművezetők vonatkozásában.

A kapitányságvezető elmondta, büszkék az elért eredményekre, hiszen a rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója 75 %, az ismeretlen tetteses felderítési mutató pedig 61 %. Valamennyi súlyos bűncselekmény elkövetőjét sikerült kézre keríteni, majd eljárás alá vonni. Felére csökkent a halálos balesetek száma, viszont egyéb lényeges eltérés nem történt a közlekedési szakterületen. 

2006-ban szeretnék tovább javítani a rendőrség és a lakosság közötti kapcsolatot. Teret kell biztosítani a párbeszédnek, az együtt gondolkodásnak, hiszen a jövő rendőrségében mindenkivel el kell fogadtatni a szolgáltatást végző, a tisztességes állampolgárok érdekeit védő hivatás alapelveit.

Dr. Andrékó János r.ezredes főkapitány úr a kapitányság értékelése során elmondta, elégedett az állomány munkájával és úgy gondolja, a Beregben élő emberek biztonságban élhetnek. Kollégái jó színvonalon végzik feladataikat. Tovább kell azonban javítani a körzeti megbízottak lakosság centrikus szolgálat ellátását és a fiatal kollégákat fel kell készíteni az újszerű feladatok lehető legjobb színvonalú ellátására.

Jüttner Csaba országgyűlési képviselő, Vásárosnamény város polgármestere elmondta: nagy érdeklődéssel várták a térségben a vezető váltás hatását. Határozottan elégedettek a rendőrkapitányság munkájával, tulajdonképpen a korábbi és már megszokott biztonságérzet nem változott. Több területen is érzik azonban a fejlődést, és ezek között szerepel a Tisza-parti rendezvények biztosítása, a közlekedési morál javítása a garázda jellegű cselekmények megelőzése, valamint a lakosság felé nyitás pozitív hatása.
hirdetés