A vészhelyzetekre való felkészítésről Edelényben

Második alkalommal rendezett mini konferenciát a megyei katasztrófavédelem. A vészhelyzetekre való felkészítés jelentőségéről folytatott tanácskozásnak ezúttal Edelény adott helyet.

Molnár Oszkár polgármester megnyitójában hangsúlyozta, hogy a katasztrófavédelem olyan tevékenység, amelyre nagy szüksége van a társadalomnak. Ez azonban főként a veszélyhelyzetekben válik világossá mindenki számára.

Kiemelte, hogy az edelényi polgári védelmi irodával való jó együttműködésnek köszönhetően sikerült ezeket az utóbbi években mind gyakrabban jelentkező szituációkat kezelni. Kohánka István megyei katasztrófavédelmi parancsnokhelyettes mindezt azzal egészítette ki, hogy helyben a megelőzés is hasonló hatékonysággal folyik.
Éppen a felkészítés jelentősége volt Virág Tamás irodavezető előadásának a témája.

„Az elmúlt évek történései felértékelték a katasztrófavédelmi szervezet jelentőségét – mondta –, hiszen évente három-négy rendkívüli esemény volt megyénkben. Minden település vonatkozásában elkészült a veszély-elhárítási terv, ám rendszeressé és kötelezővé kell tenni az önkormányzati vezetők és a lakosság felkészítésének a gyakorlatát.”
Az irodavezető pontokban vázolta a konferencia résztvevő számára a feladatokat. Alapos helyzetelemzés után meg kell határozni az új módszereket, eszközöket, újra kell fogalmazni az alapvető elvárási szinteket. Értelmezni szükséges a polgári védelmi irodák közreműködői tevékenységének a fogalmát. V

égül a meghatározott feladatokhoz hozzá kell rendelni az anyagi és technikai feltételeket. A lényegi, meghatározó kérdés ugyanis ebben az esetben a pénz.
Az ifjúság felkészítésének a lehetőségeiről Liptákné Czakó Ildikó, a közoktatási ellátási körzet munkatársa tartott előadást. Bevonva a résztvevőket egy szituációs játékba, mutatta be, hogy a feladatok végrehajtásakor mennyire fontos a határozott irányítás, az együttműködni tudás és a problémák kezelési módozatainak készséggé alakítása.
hirdetés