Agrárgazdálkodók figyelmébe

A korai nyugdíj (tervezett bevezetése 2006-tól) elősegítheti az idősebb korosztály fokozatos kivezetését a termelésből, lehetőségeket nyújtva számukra egyéb tevékenység végzésére.

Ezzel egyidejűleg megerősítené a fiatal generáció foglalkoztatási lehetőségeinek kiszélesítését. Az intézkedés jövedelmet biztosít az árutermeléssel felhagyó idősebb gazdálkodóknak, javítja a gazdálkodók korösszetételét, illetve ésszerű birtokméreteket alakít ki. A célok között szerepel mezőgazdasági terület átminősítése nem mezőgazdasági területté olyan esetekben, amikor a gazdálkodás nem életképes.

– A korai nyugdíjazás esetén a gazdaságok átvevői, azoknak a gazdáknak a helyébe lépnének, akik nem rendelkeznek fejlesztésére fordítható kapacitással, és nem nyereséges a gazdálkodásuk. A jogosultság általános kritériumai (a gazdálkodást átadó esetében): legalább 55. betöltött életév, de legfeljebb a nyugdíjjogosultság eléréséig elért életkor, az igénylést megelőzően legalább 10 éven keresztül folytatott mezőgazdasági tevékenység igazolása, minimum 3 hektár (felső mérethatár nélkül) termőterület eladása, elajándékozása vagy bérbe adása.

A gazdaságok átvevői esetében: a gazdálkodás folytatójaként vállalják a teljes terület megművelését úgy, hogy javítják a gazdálkodás hatékonyságát, megfelelő szakismerettel és szakmai alkalmassággal, valamint alapszintű szakmai végzettséggel és két éves mezőgazdasági gyakorlattal, vagy közép- vagy felsőfokú agrárvégzettséggel és egy éves mezőgazdasági gyakorlattal kell rendelkezniük, a gazdálkodást legalább öt évre kell vállalniuk, a gazdaság átvételekor a 40. életévét nem töltötte be, vállalniuk kell, hogy a vétel (illetve ajándékozás) útján szerzett földterületet legalább 10 évig nem idegenítik el. (Ha az átvevő a földet 10 éven belül mégis elidegeníti, az ingatlan-átruházási illeték kétszeresét fizeti. Az átvevő nem gazdálkodó személy, vagy szervezet is lehet abban az esetben, ha nem mezőgazdasági célú, de a táj jellegét megőrző, környezetvédő, vagy erdészeti tevékenységet végez.

Gerő Csaba
NVT-tanácsadó
hirdetés