Ahol igyekeznek betölteni a tátongó űrt

A Nyíregyházi Egyetem oktatói, dolgozói és hallgatói megtekintették a nyírteleki tangazdaságban beállított fenntartható tápanyag-gazdálkodással foglalkozó kísérleteket
A Nyíregyházi Egyetem oktatói, dolgozói és hallgatói megtekintették a nyírteleki tangazdaságban beállított fenntartható tápanyag-gazdálkodással foglalkozó kísérleteket - © Fotó: Egyetem
Nyíregyháza – Mezőgépészekből ma Magyarországon jelentős a hiány.

– Agrár és műszaki vonalon is igyekeztünk az új tanterveinket úgy frissíteni és átalakítani, hogy az illeszkedjen a szakmai elvárásokhoz és kihívásokhoz. Arra külön büszkék vagyunk, hogy az idén lesz 50 éves a pilótaképzésünk, ehhez kapcsolódik majd egy jubileumi konferencia is. Külön kiemelném, hogy a Nyíregyházi Egyetemen immár hat szakon (gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, programtervező informatikus, gazdálkodás és menedzsment, a szerk.) tanulhatnak duális képzési formában a hallgatók – tájékoztatta lapunkat dr. Kovács Zoltán. A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetének igazgatója hozzátette: a 2018. szeptemberétől mezőgazdasági mérnöki alapszakon is elinduló duális képzési formában 9 környékbeli céggel kötöttek szerződést az oktatás vállalati hátterének biztosítására.

– Jelentős pályázati forrásokat nyertünk el arra, hogy a következő négy évben fejlesszük duális képzéseinket. Arra törekszünk, hogy a diákok olyan tudás birtokába jussanak, amit majd a gyakorlatban, a versenyszférában is jól hasznosíthatnak. Nem utolsó szempont, hogy az a hallgató, aki részt vesz a duális oktatási programban, a mindenkori diplomás minimálbérhez igazítva közel 80 ezer forintos támogatást kaphat havonta, az oktatás teljes időtartama alatt – emelte ki az intézetigazgató.

Dr. Szabó Béla, az egyetem tangazdaságának vezetője elmondása alapján – a gyakorlatias oktatás mellett – a kutatómunkára is jelentős hangsúlyt fektetnek. Ehhez remek alapot biztosít egy nemrégiben elnyert, három éves futamidejű, a tudományos munkát és annak infrastrukturális hátterét biztosító EFOP-os pályázat. Ennek köszönhetően további kutatások elvégzésre és különféle publikációk elkészítésére ösztönözhetik a fiatal kutatókat. – Tangazdaságunkban továbbra is az ökológiai gazdálkodásra helyezzük a hangsúlyt a tápanyag-gazdálkodási kísérletek mellett. Kísérletbe vontunk olyan elfeledett vagy háttérbe szorult haszonnövényeket, mint a szöszös bükköny, a csillagfürt vagy a csicsóka – mondta dr. Szabó Béla.

Szakmai kutatások

Dr. Antal Tamás, az intézet Tudományos Diákkörének (TDK) elnöke elmondta: a diákkör hallgatói különböző szakmai kutatásokban vesznek részt, ezen felül betekintést nyernek bizonyos ipari és mezőgazdasági folyamatokba, ezzel párhuzamosan pedig rengeteg hasznos gyakorlati ismeretre is szert tesznek a záróvizsgáig. A hallgatók több témában végeznek kutatómunkát, és nem csak helyi szinten osztják meg tapasztalataikat, hanem más egyetemek hallgatóival is konzultálnak, a legtehetségesebbek pedig az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is eljuthatnak. Kiss István Attila hallgatónk (dr. Simon László témavezetésével) az energiafűz tápanyag-utánpótlását vizsgáló pályamunkájával nyert el tavaly egy különdíjat a mosonmagyaróvári agráregyetemen megrendezett OTDK-n. Szerencsére már állami szinten is felismerték, hogy valamilyen formában ösztönözni kell a fiatal agrárgazdálkodókat a családi gazdaságok továbbvitelére.

Minőségi génállomány

– Nem is gondolnánk, milyen minőségi növényi génállománnyal rendelkezünk itt, a Kárpát-medencében – emelte ki dr. Simon László professzor. Ezzel összefüggésben kerültek be a Nyíregyházi Egyetem kutatói egy igazán grandiózus ún. GINOP projektbe, melyben nem kevesebb, mint 150 kutató vesz részt, és amely a Pannon régió növényeinek genetikai, illetve piaci hasznosításával foglalkozik. A nyíregyházi kutatók elsősorban olyan tág tűréshatárú, a szélsőséges klimatikus és talajviszonyokat jól toleráló növényfajokkal kísérleteznek, mint a szil, melyet környezetvédelmi célokra, egykori szennyvíz-ülepítők rekultivációjára is lehet hasznosítani. A kutatómunka mellett fontosnak tartjuk a tananyag-fejlesztést is, elektronikus tananyagokat is fejlesztünk egy újabb EFOP pályázat támogatásával. Készül egy olyan, hallgatóink, illetve bárki számára elérhető internetes felület, ahol az ún. e-learning során ismereteket lehet szerezni több olyan tudományterületen, mint például a tájjellegű növények termesztése vagy az élelmiszer-feldolgozás és tartósítás.

A felsőoktatással foglalkozó szakemberek kitértek arra: mezőgépész szakmában jelentős hiány van ma Magyarországon, ezt az űrt is igyekeznek betölteni a Nyíregyházi Egyetemen folyó oktatással – fogalmazott dr. Simon László.

Műszaki és Agrártudományi Intézet felvételi keretlétszámai

Nappali tagozat (alapképzés): gépészmérnöki állami és költségtérítéses: 5<25; hivatásos repülőgép-vezetői: 5<25; járműmérnöki állami és költségtérítéses: 5<25; közlekedésmérnöki állami és költségtérítéses: 5<25; mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki állami és költségtérítéses: 5<20; mezőgazdasági mérnöki állami és költségtérítéses: 5<30; felsőoktatási szakképzés: mezőgazdasági állami és költségtérítéses: 5<25; Levelező tagozat (alapképzés) gépészmérnöki állami és költségtérítéses: 5<40; járműmérnöki állami és költségtérítéses: 5<20, közlekedésmérnöki állami és költségtérítéses: 5<30; mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki állami és költségtérítéses: 5<20; mezőgazdasági mérnöki állami és költségtérítéses: 5<60; Felsőoktatási szakképzés: mezőgazdasági állami és költségtérítéses: 5<50; Mesterképzés (levelező tagozat): mérnöktanár 2 féléves állami: 4<15; mérnöktanár 2 féléves költségtérítéses: 4<15; mérnöktanár 4 féléves állami: 4<15; mérnöktanár 4 féléves költségtérítéses: 4<15

KM-TG
hirdetés