Ahol templom épül, ott a hit erősödik

Az örökösföldi templom látványterve
Az örökösföldi templom látványterve
Nyíregyháza – Az idén felhúzzák az új református templom falait Örökösföldön.


– A városrészben 17 évvel ezelőtt kezdődött el egy, akkoriban még kisebb, református közösség szerveződni. Azóta havonta két alkalommal, s lassan-lassan minden vasárnap megtartottuk az istentiszteletet, templom híján a Westsik Vilmos-középiskola épületében. Egy példamutatóan összetartó református közösség él itt, ahol mindenkinek megvolt az igénye arra, hogy legyen egy szakrális hely számukra – mondta el dr. Gaál Sándor református esperes, akit az új református templom megépítéséről kérdeztünk.

Harminc méter magas torony

– Végül a Nyíregyháza Református Egyházközség presbitériuma 2017-ben döntött róla, hogy támogatja az építkezést, annál is inkább, mert ezen a városrészen lelkészi szolgálatra is szükség volt. A telket a nyíregyházi önkormányzattól vásárolta meg az egyházközség, elkészültek a tervek, jelenleg az alapozásnál tartunk, egy évet számolunk a teljes munkálatokra. Örökösföldön ez lesz a harmadik templom, közvetlenül a görögkatolikus és a római katolikus szomszédságában – fűzte hozzá az esperes.

Az épülethez klasszikus módon gyülekezeti és közösségi házrész is kapcsolódik, illetve egy különálló lelkészlakás, a terv Kulcsár Attila Ybl-díjas építész munkáját dicséri.

– Teljes önállósággal tudja gyakorolni hitéletét ez a közösség is tehát hamarosan, és saját lelkipásztora lehet. Úgy gondolom, hogy egy jelenetős folyamat részesei vagyunk. Miközben – jellemzően a fiatalabbak – a tanulás vagy a munkavállalás miatt keletről az ország nyugati részére költöznek, az lenne a logikus, hogy ez a folyamat a gyülekezetek számában és nagyságában is nyomot hagy, ellenben nem így van. Nyíregyházának a népességmegtartásban betöltött szerepe elvitathatatlan, ugyanis a falvakból történő elvándorlás egy része a megyeszékhelyen megáll, befogadja az ide érkezőket a megyéből és határon túlról is. S az emberekben megvan az Isten iránti vágy és igény, ez beigazolódik, hiszen van kiknek templomot építeni.

Öröm, s üzenet

Amíg máshol (egyes európai társadalmakban) a kereszténység gyengül, a posztmodern korban egy olyan világlátás kezd kialakulni, amelyben az emberek elidegenednek egymástól, Istentől, a társadalmi normáktól, addig a mi kis hazánkban jó látni, hogy tizen-egynehány református gyülekezet alakul az elmúlt esztendőkben, s templomok épülnek. Úgy hiszem, ez tőlünk egy nagyon szép üzenet a határaikon túlra is. S biztató jel, hogy a reformáció 500 éves hitbeli megújulásának van érvényessége a mai korban – zárta gondolatait dr. Gaál Sándor.

KO
hirdetés