Közel 473 millió forint támogatást kapott a megye szociális tűzifára

Közel 473 millió forint támogatást kapott a megye szociális tűzifára
© Fotó: ÉKN-archív
Szabolcs-Szatmár-Bereg – A Belügyminisztérium által meghirdetett szociálistüzelőanyag-pályázaton 2289, köztük több száz szabolcs-szatmár-beregi önkormányzat nyert.

Akárki nem pályázhatott

Az önkormányzatok minden igényjogosult után legfeljebb két köbméternyi fát igényelhettek. A támogatásra az ötezer lakosnál kisebb települések pályázhattak. Az elbírálásnál figyelembe vették a 2015-ben átlagosan foglalkoztatott közfoglalkoztatottak számát, illetőleg a településen élő nyolcvanévesnél idősebbek számát.

A hátrányos helyzetű térségekben lévő önkormányzatoknak egyáltalán nem kell önrészt fizetniük, a többinek pedig köbméterenként ezer forint plusz áfa önrészt kell biztosítania.

A Belügyminisztérium keretéből fa esetében összesen 15 ezer forint plusz áfa támogatást kapnak köbméterenként a települések. A megvásárolt tűzifa szállítási költségeit az önkormányzatnak kell állnia.

Az idei pályázaton a Belügyminisztérium által készített anyag szerint 2291 önkormányzat pályázott, az igényelt támogatás 6,1 milliárd forint volt, és csak két pályázat nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek.

Kemény lombos tűzifa vásárlására 2072 önkormányzat nyert támogatást, lágy lombos tűzifa vásárlására 35. A nyertes önkormányzatoknak a tűzifát a kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól kell megvásárolni.

Köszönet a támogatásért

A támogatást néhány napon belül megkapják az önkormányzatok, amelyeknek saját rendeletben kell szabályozniuk, hogy a tüzelőanyagot milyen módon osztják szét. A tűzifát legkésőbb február 15-éig kell kiszállítani, és a támogatással április 15-éig kell az önkormányzatoknak elszámolniuk. Szamossályinak nem kell önrészt tennie a pályázaton elnyert összeghez.

– Köszönettel tartozunk a támogatásért, ami – ha csak időlegesen is – sokat segít a lakosságnak – mondta lapunknak Bíróné dr. Dienes Csilla polgármester. – Településünkről tavaly egy névtelen bejelentés érkezett a Belügyminisztériumhoz: valaki nem volt elégedett a tűzifa mennyiségével.

– A vizsgálat nem talált hiányosságot, de az idén inkább szénre pályáztunk, hogy fel se merülhessen hasonló panasz. A pályázatot 732 mázsára nyújtottuk be, 384-et tudunk majd szétosztani. Akárcsak tavaly, a közmunkaprogramhoz rendelkezésre álló traktor segítségével házhoz szállítjuk a szenet – tette hozzá Szamossályi vezetője.
Tiszadobon 216 család otthonát melegítheti az idén szociális fa, az arra jogosult háztartások „fejenként” egy erdei köbmétert kapnak.

– Kimondottan rászorultaknak jár az ingyenes téli tüzelő, amely egy–másfél hónapra lesz elegendő. Száz idős és 116 nagycsaládos rászorulóra esett a választásunk. Korábban volt rá példa, hogy egyesek túladtak a szociális tűzifán, nem élve, hanem visszaélve az állami segítséggel. Az idén ők egy árva gallyat sem kapnak – jelentette ki Bán György, a település polgármestere.

– Hozzátette: az önkormányzat (is) tisztában van vele, hogy ez a szociális támogatás „nem tart örökké”, sőt, ezért december–január hónapokban saját forrásból további 84 köbméter fával segítik a falu szegényeit.
Kocsord első embere, Földi István arról számolt be, hogy most először pályázott, és 2,2 millió forint támogatást kapott a falu szociális tüzelőanyagra. – Hogy kinek és mennyi jut majd, azt még tárgyalja a szociális bizottság, de egy emberként örülünk a várva várt segítségnek.

KM-MJ, PI, HP


Több pályázó a tavalyinál

Tavaly és tavalyelőtt a szociálistüzelőanyag-támogatással 180–185 ezer családnak sikerült egy-másfél havi tüzelőanyagot biztosítani. A pályázó önkormányzatok száma nőtt a tavalyihoz képest. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az igényjogosultak száma nőtt volna, inkább arról van szó, hogy az önkormányzatok aktívabban pályáznak, összességében a szegénységi mutatók javulnak 2013 óta.


A szociális tűzifa pályázaton nyertes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések

Ajak 4 605 020
Anarcs 2 114 550
Apagy 4 569 460
Aranyosapáti 2 606 040
Baktalórántháza 9 220 200
Balsa 1390 650
Barabás 1 524 000
Bátorliget 1 422 400
Benk 681 990
Beregdaróc 2 000 250
Beregsurány 1 760 220
Berkesz 2 364 740
Besenyőd 2 190 750
Beszterec 3 009 900
Biri 1 813 560
Botpalád 2 628 900
Bököny 5 619 750
Buj 2 453 640
Cégénydányád 990 600
Csaholc 2 781 300
Csaroda 1 422 400
Császló 1 333 500
Csegöld 1 657 350
Csengersima 1 706 880
Csengerújfalu 3 295 650
Darnó 914 400
Demecser 7 645 400
Dombrád 3 379 470
Döge 4 419 600
Encsencs 3 886 200
Eperjeske 2 853 690
Érpatak 2 171 700
Fábiánháza 2 194 560
Fülesd 1 137 920
Fülpösdaróc 480 060
Gacsály 1 447 800
Garbolc 933 450
Gávavencsellő 2 556 510
Géberjén 835 660
Gégény 1 314 450
Gelénes 1 884 680
Gemzse 2 552 700
Geszteréd 3 733 800
Gulács 3 219 450
Győröcske 657 860
Györtelek 2 724 150
Gyulaháza 2 933 700
Gyüre 2 190 750
Hermánszeg 635 000
Hetefejércse 1 543 050
Hodász 6 819 900
Ilk 3 695 700
Jánd 1 714 500
Jánkmajtis 3 429 000
Jármi 1 564 640
Jéke 638 175
Kállósemjén 4 648 200
Kálmánháza 1 635 760
Kántorjánosi 3 714 750
Kék 2 606 040
Kékcse 4 914 900
Kérsemjén 693 420
Kisar 3 058 160
Kishódos 495 300
Kisléta 2 647 950
Kisnamény 1 028 700
Kispalád 2 571 750
Kisvarsány 1 070 610
Kisszekeres 1 390 650
Kocsord 2 110 740
Komlódtótfalu 675 640
Komoró 842 010
Kótaj 2 552 700
Kölcse 1 849 120
Kömörő 1 524 000
Laskod 2 038 350
Levelek 3 981 450
Lónya 1 371 600
Lövőpetri 749 300
Magosliget 1 529 080
Magy 2 305 050
Mánd 1 181 100
Mándok 2 659 380
Máriapócs 3 067 050
Márokpapi 1 137 920
Mátyus 838 200
Méhtelek 2 275 840
Mérk 3 505 200
Mezőladány 2 381 250
Milota 2 495 550
Nábrád 1 866 900
Nagyar 1 676 400
Nagycserkesz 2 571 750
Nagydobos 2 000 250
Nagyhódos 800 100
Nagyszekeres 1 200 150
Nagyvarsány 1 165 860
Napkor 2 844 800
Nemesborzova 647 700
Nyírbéltek 5 791 200
Nyírbogát 3 929 380
Nyírbogdány 1 095 375
Nyírcsaholy 2 633 980
Nyírcsászári 1 504 950
Nyírderzs 1 047 750
Nyírgelse 1 297 940
Nyírgyulaj 2 266 950
Nyíribrony 2 590 800
Nyírjákó 2 346 960
Nyírkarász 2 305 050
Nyírkáta 2 743 200
Nyírkércs 1 795 780
Nyírlövő 1 657 350
Nyírlugos 4 996 180
Nyírmeggyes 2 524 760
Nyírmihálydi 4 095 750
Nyírpazony 2 364 740
Nyírpilis 3 867 150
Nyírtét 2 209 800
Nyírtura 1 724 660
Nyírvasvári 4 572 000
Ófehértó 3 314 700
Olcsvaapáti 857 250
Ópályi 3 798 570
Ököritófülpös 3 810 000
Ömböly 1 403 350
Őr 1 798 320
Panyola 1 671 320
Pap 3 147 060
Papos 834 390
Paszab 3 790 950
Pátroha 1 322 070
Pátyod 1 066 800
Penészlek 1 524 000
Penyige 1 085 850
Petneháza 3 562 350
Piricse 3 467 100
Pócspetri 2 571 750
Porcsalma 5 791 200
Rakamaz 5 529 580
Ramocsaháza 3 162 300
Rápolt 838 200
Rétközberencs 1 455 420
Rohod 4 057 650
Rozsály 1 619 250
Sényő 1 932 305
Sonkád 2 613 660
Szabolcs 889 000
Szabolcsbáka 2 038 350
Szabolcsveresmart 1 459 230
Szakoly 4 818 380
Szamosangyalos 2 000 250
Szamosbecs 728 980
Szamoskér 1 076 325
Szamossályi 1 463 040
Szamostatárfalva 1 276 350
Szamosújlak 419 100
Szamosszeg 3 162 300
Szatmárcseke 2 571 750
Székely 1 562 100
Szorgalmatos 733 425
Tákos 1 297 940
Tarpa 3 257 550
Terem 1 847 850
Tiborszállás 1 902 460
Tiszaadony 2 560 320
Tiszabecs 2 114 550
Tiszabercel 3 771 900
Tiszabezdéd 1 729 740
Tiszacsécse 1 351 280
Tiszadob 4 114 800
Tiszakanyár 2 590 800
Tiszakerecseny 3 429 000
Tiszakóród 2 667 000
Tiszamogyorós 1 367 790
Tiszanagyfalu 1 847 850
Tiszarád 1 581 150
Tiszaszentmárton 2 213 610
Tiszatelek 2 209 800
Tiszavid 3 028 950
Tisztaberek 1 295 400
Tivadar 685 800
Tornyospálca 5 227 320
Tunyogmatolcs 4 591 050
Túristvándi 3 200 400
Túrricse 3 105 150
Tuzsér 2 842 260
Tyukod 4 533 900
Újdombrád 609 600
Újkenéz 2 514 600
Ura 2 247 900
Uszka 1 333 500
Vaja 3 931 920
Vállaj 1 742 440
Vámosatya 1 314 450
Vámosoroszi 2 382 520
Vasmegyer 2 209 800
Záhony 3 004 820
Zajta 1 493 520
Zsarolyán 1 162 050
Zsurk 1 390 650

Összesen: 472 881 325Ajak.
SZON.HU


hirdetés