Amikor a múlt, a jelen és a jövendő kéz a kézben járnak

A hála koszorúit és virágait is elhelyezték az emlékműnél
A hála koszorúit és virágait is elhelyezték az emlékműnél - © Fotó: Szarka Lajos
Nyíregyháza – Újratemették a közelmúltban Várallyay József vörössipkás honvéd hadnagyot.

Az ország más városaihoz hasonlóan Nyíregyháza is lelkesen készült az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának méltó megünneplésére. 1992 óta a megemlékezések legfontosabb helyszínei közé tartozik az Északi temető díszparkjának ’48-as sírkertje, ahol a város lakói évről évre tiszteletüket fejezik ki a nyíregyházi hősök hantjai és emléke előtt.

Ápolja a család emlékét

A kerek évfordulót még emlékezetesebbé tette, hogy a sírkert újabb obeliszkkel bővült, amely alatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelyének méltán híres családja, a Várallyayak nyugszanak. Közülük kiemelendő Várallyay József gazdatiszt, aki önkéntes hadnagyként szolgált a vörössipkások között 1848–49-ben. 1897-ben bekövetkezett halála óta a temető 8. parcellájában aludta örök álmát, egészen mostanáig. Dédunokája, Várallyay Gyula, aki egykoron az 1956-os események aktív résztvevője volt, a tengerentúlról ápolja családja emlékét, így jutott arra az elhatározásra, hogy elindítja áttemetésüket a díszparcellába, ezzel is megőrizve szerettei emlékét azon nyíregyházi sorstársak körében, akik közé Várallyay József is tartozott. A családi szándékot támogatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője, Róka Zsolt is.

Ami ezek után kibontakozott, az az összefogás szép példája, azé a szellemiségé, amelyet a történelem folyamán a magyarok mindig is a magukénak éreztek: közösségben, egy emberként gondolkodva és cselekedve kell és lehet a múlt értékeit megőrizni és átörökíteni a jövő generációja számára, hiszen példaadás és példamutatás nélkül nincsenek minták, nincsen tisztelet, ahogyan tenni vágyó fiak és nemzet sincsen. A szervezésbe bekapcsolódott Komiszár Dénes helytörténész is, aki többek között elkészítette a védett sírok listáját. A kezdeményezést támogatta dr. Ulrich Attila nyíregyházi alpolgármester is, majd rövidesen mások is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Ahogyan Komiszár Dénes fogalmazott, „hazafiságból” értesítette a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 6. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodát is. Az iroda képviseletében Simkó Csilla t. főhadnagy volt jelen a 2018. március 7-ei exhumálási munkálatoknál.

További együttműködés

A családi sír kibontása, az exhumálás és az elhunytak áttemetése majd hat órán át tartó munkát igényelt, amelyet a folyamatos esőzés is megnehezített. A temető minden egyes dolgozója tisztelettel, kegyelettel és odaadással dolgozott, hogy a kétnapos emlékünnep első napjára, 2018. március 14-ére megtörténjen a család áthelyezése, a parcella kibővítése és Várallyayak eredeti obeliszkjének felállítása. Március 14-én a ’48-asok dicső sorában állt a Várallyay család emlékoszlopa, előtte a család koszorújával.

Az együttműködés azonban itt nem zárul le: a tervek között ott szerepel további ’48-asok áttemetése az Északi temető díszparcellájába, illetve egy új kiemelt parcella kialakítása két Magyar Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett katonahős, Rottaridesz István zászlós és Vágó József tiszthelyettes maradványainak áttemetése által.

Ez utóbbi két katona végső nyughelyeit – szintén Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár támogatásának köszönhetően – 2018. január 29-én a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság a város megőrizendő értékei közé sorolta.

Az érték beterjesztője és leendő értékgondnoka a 6. KIÉI. Értékgondnoki emléklapjukat a 2018. évi városnapon veszik majd át – tájékoztatta szerkesztőségünket Kertész József százados, MH KIKNYP 6. KIÉI nyíregyházi irodájának megbízott vezetője.

KM








hirdetés