Az 1848-as forradalomra emlékezett az egyetem, törzsgárda okleveleket adtak át

Az 1848-as forradalomra emlékezett az egyetem, törzsgárda okleveleket adtak át
Nyíregyháza – „Vannak napok, melyek nem szállnak el.” Juhász Gyula Március idusára című versének kezdő sorai ihlették a Nyíregyházi Egyetem 1848-as forradalomra emlékező műsorát, melyet március 14-én délelőtt tartottak az intézmény Nagyelőadó termében.

Az ünneplő közönséget a Himnuszt követően először Rácz Kitti Magdolna IV. évfolyamos, tanító szakos hallgató szólította meg. Beszédében a forradalom névtelen hőseire is emlékezett: „…akik nélkül a történelemkönyvek lapjairól ismert, méltán hősies események be sem következtek volna, rájuk, akik a hátország voltak, rájuk, akik bíztattak, szerettek, imádkoztak, buzdítottak, erőt adtak, vérrel-verítékkel dolgoztak, rájuk, akik gyerekeket szültek és nemzettek…” – fogalmazott a hallgató.

Az 1848/49-es szabadságharc 169. évfordulója tiszteletére rendezendő ünnepség ezt követően a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium „Vannak napok, amelyek nem szállnak el…” című műsorával folytatódott. A 3. a osztály diákjait Iváncsik-Hoffmann Kinga tanárnő készítette fel, közreműködött Duliczki Tamás tanár úr.

Ezt követően a jubiláló dolgozók számára dr. Kiss Ferenc, általános rektorhelyettes törzsgárda okleveleket adott át. 10 éves jubileumi elismerést vehetett át: Bereczki Brigitta, Csajbók-Tulipán Klaudia, Daradics Sándorné, Dr. Beszeda Imre, Dr. Halász Judit, Dr. Iszály György Barna, Dr. János István, Dr. Jekő József, Dr. Szoboszlay György, Grexa Attila, Kerekes Péter, Molnár Rita, Nyíri Zsolt Mihály, Pálóczi Tibor, Pappné Kisferi Erzsébet, Sipos István, Sójáné Gajdos Gabriella és Tudlik Tamásné kollégák. 15 éve dolgozik a Nyíregyázi Egyetemen és jogelődjeinél: Asztalosné Győri Ildikó, Berki-Fazekas Imola, Böjtiné Tóth Henrietta, Deményfalvi Tiborné, Dr. Antal Tamás, Dr. Buhály Attila, Dr. Vajda Ildikó, Dr. Zopus András, Ecsedi-Erős Ágnes, Hankószki Gyöngyi, Kosztyuné Krajnyák Edit, Megyesi Zoltán, Mócsán Krisztina, Morovszkiné Szabó Edina, Nagy József, Petri Bálintné, Tasnádi Jánosné, Técsy Attila és Váradi Andrásné. 20 éves évfordulót ünnepelhettek: Árva Monika, Dr. Bordé Katalin, Dr. Drabancz Róbert, Dr. Pethőné Zatureczki Tünde, Havasi Tamás, Huszár Lászlóné és Pető Ágnes Krisztina. 25 éves jubileiumi oklevelet vehettek át: Béres Mária, Dr. Simon László, Dr. Szabó Sándor, Dr. Veres Ferenc, Falucskai János, Halkóné dr. Rudolf Éva, Kotánszki Éva, Lukács Gábor, Nagyné Péter Katalin, Soltészné Harcsa Gabriella, Subert Ildikó és Tanyiné dr. Kocsis Anikó munkatársak. 30 éves törzsgárda elismerést kaptak: Dr. Kerekes Benedek, Dr. Minya Károly, Dr. Reszler Gábor, Pivnyik Istvánné, Veres Gabriella és Nagyné dr. Bíró Margit. Dr. Dobány Zoltán 40 éves jubileumi elismerésben részesült.

A megemlékezést követően dr. Kiss Ferenc, általános rektorhelyettes zártkörű ünnepségen adta át a most fokozatot lépő akadémiai dolgozók előléptetési dokumentumait. Két oktató adjunktusi, hat oktató főiskolai docensi, egy fő egyetemi docensi kinevezést kapott. Átadásra került továbbá Dr. Szepessy Béla intézetigazgatói vezetői, Dr. Kovács Zoltán intézetigazgató vezetői és Ferencziné dr. Ács Ildikó oktatási rektorhelyettesi magasabb vezetői megbízása is.

– Béres Tamás, pr-referens, Nyíregyházi Egyetem –
hirdetés