Az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Akt.:
Az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A Széchenyi2020 program keretében befejeződött az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.

A Miskolci Tankerületi Központ a mai napon befejezte projektjét az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskolában, amelynek célja az intézmény infrastrukturális fejlesztésén keresztül az eredményesség és az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés) fokozása és a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. A projekt 50 millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg, az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. felhívása (EFOP–4.1.3-17) alapján.

A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. További célja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében.

A projekt során az intézményben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

  • Új, 20 m2-es tornaszoba kialakítása (sport PVC burkolat, beltéri nyílászárók és lámpatestek cseréje)
  • Sportudvar aszfaltos játékterének felújítása, kapu és kosárpalánk elhelyezése
  • Raktár szertárrá történő átalakítása
  • Öltözők felújítása
  • Tornatermi folyosók felújítása
  • Takarítószeres raktár felújítása
  • Infokommunikációs és részleges akadálymentesítés

Az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskolában megvalósult tornaszoba-kialakítás, sportudvarfejlesztés, illetve tornatermi folyosó- és öltözőfelújítás nagymértékben elősegíti a mindennapi testnevelésórák magasabb színvonalú megtartását és hozzájárul a településen élők életminőségének javításához. A további felújítások és átalakítások kiválóan illeszkednek az iskola azon fejlesztési terveibe, amelyek az oktatás-nevelés minőségi javítását célozták meg.

A nevelőtestület kiemelt feladatának tekinti a tehetséges tanulók továbbfejlesztését, illetve a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítását. Mindezek mellett a nevelő–oktató munkájuk alapvető feladata az alapkészségek megszilárdítása, a tanulók személyiségének széleskörű fejlesztése a különböző iskolai tevékenységek megszervezésével.

A projekt keretében megvalósult beruházások teljes mértékben illeszkednek a fenti szakmai feladatokhoz.

– PR cikk –

Címkék:hirdetés