Az „aranyos” várdai matekos

Akt.:
Mester és tanítványa
Mester és tanítványa
Kisvárda – Batta Gergő Péter átlagon felüli képességekkel rendelkezik matematikából.

Az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) immár tizenhatodik éve igyekszik segítséget nyújtani az elmaradott térségekben élő, hátrányokkal küzdő tehetséges diákoknak hátrányaik leküzdésére, továbbtanulási céljaik elérésére.

A programban részt vevő iskolák mindegyikében öröm, ha olyan tanítvány bontogatja szárnyait, aki tehetségével és szorgalmával kitűnik a többiek közül, országos szintű eredményeket ér el, a programon is túlmutató színvonalon végzi munkáját.

Második éve helyezett

Batta Gergő Péter, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium tizedik osztályos diákja közéjük tartozik. Olyan tantárgyból rendelkezik átlagon felüli képességekkel, fejleszti ismereteit, gyarapítja tudását, mely a legnehezebbek közé tartozik: matematikából.

– Gergő kezdetektől az AJTP Országos Matematika Verseny résztvevője, s immár második éve a helyezettek között szerepel: korosztályának második helyezettje, egy nem akármilyen versenyzőket felvonultató országos vetélkedésben.
Az Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményhirdetéseinek visszatérő vendége – fejtegette lapunknak Tóth Sándor matematikatanár.

– A programban tanuló diáknak a legritkábban adatik meg az a nagyszerű érzés, hogy az ország összes középiskolájának versenyzőivel vetélkedve a háromfordulós országos versenyben a legjobbak közé kerülhet.

Rajta vannak a térképen

– A felkészülésben jómagam segítem, harmadik éve jár a tehetséggondozó szakkörökre, a felkészítő foglalkozásokra hozzám. Harmadik évemet töltöm a Bessenyeiben, a gimnáziumi tanítás mellett tágabb értelemben is foglalkozom matematikával.

A Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen két saját feladatomat tűzték ki. A Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék és néhány terület iskoláinak hagyományos nagy nemzetközi versenye után erdélyi és németországi ismerőseim már kifejezték elismerésüket.

Mégis fontosabb, hogy Kisvárda felkerülhetett a Kárpát-medence matematikai térképére, és egyre többen érdeklődnek már utána.

KM
hirdetés