„Az egész megye felett a jövő hajnala dereng…”

A városi önkormányzat képviseletében Szabó Tamás, a kulturális osztály munkatársa helyezte el a megemlékezés koszorúját
A városi önkormányzat képviseletében Szabó Tamás, a kulturális osztály munkatársa helyezte el a megemlékezés koszorúját - © Fotó: Dodó Ferenc
Nyíregyháza – A megyei könyvtár gyűjteményében százötven első kiadású Móricz-művet őriznek.

Móricz Zsigmond születésének 139. évfordulójára emlékeztek péntek délelőtt a megyei könyvtár előtti téren. A bensőséges hangulatú rendezvényen Illyés Péter előadóművész Ady Endre Móriczhoz írott levelének felolvasása után Tomasovszki Anita igazgató idézte meg az író alakját, munkásságát, örökségét.

Ápoljuk szellemiségét

– A Tiszacsécsén született író a realista magyar irodalom jeles alakja, aki mindvégig úgy élt, úgy írt, hogy cselekedeteit és munkáit a magyar nép ihlette. Otthon volt gyermekkora helyszínein, Szabolcs-Szatmárban, a hajdúk között, a Dunántúlon, Erdélyben, a Székelyföldön, mint ahogyan a pesti értelmiségi és politikai elit, valamint a leginkább kiszolgáltatott proletárok köreiben is. Újságíró, szerkesztő, a Nyugat című folyóirat első nemzedékének meghatározó alakja.

– Gazdag életutat hagyott hátra, mely közül Móricz és a megyeszékhely kapcsolata is meghatározó. Többször átutazott a városon, az 1935-ös látogatása a legjelentősebb; június 9-én a rádióban elhangzott előadása, amelynél meghittebb vallomás aligha képzelhető el a szülőföldről. „Az egész megye felett a jövő hajnala dereng: boldogabb kor döngeti a falakat, nagy kincse hazánknak a Nyírség, az egész Szabolcs megye és Nyíregyháza városa”.

– Móricz Zsigmond az egy tömbből faragott, kemény ember, aki íróként bármelyik pillanatában képes volt szembenézni a magyar valósággal, és képes volt ennek a magyar valóságnak a kritikáját megfogalmazni. Habár a mai generációk tudatában, ebben a gyorsan változó, digitális korban világunk eltávolodott az általa ábrázoltaktól, emlékezzünk rá, őrizzük azt a szellemiséget, amely nélkül nem teljes a jelen és a jövő. Szellemiségének ápolása szívesen vállalt kötelezettségünk. Helyismereti részlegünk kiemelt, féltve őrzött része a Szabolcsi Gyűjtemény, benne az író 227 művével, melyből százötven első kiadású. Móricz Zsigmond kéziratai, a nyomtatásban megjelent munkáinak gépiratai, hozzá irt levelek, hétköznapi témában irt jegyzetek – valamennyi legidősebb lánya, Móricz Virág ajándéka.

Czuczor Ramóna, a Vikár Sándor zeneiskola növendékének népdalcsokra után a városi önkormányzat, a megyei könyvtár, a múzeum és a helyi civil szervezetek képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit Kő Pál 1977-ben felavatott, egész alakos ­Móricz-szobránál.

KM
hirdetés