„Az érdekvédelem fel fog lépni”

Az utólagos képzési hozzájárulás bevezetését a felsőoktatásban, kötelező órák számának növelését, a nyolc évfolyamos gimnáziumok megszüntetését, a pedagógusok bérének teljesítmény szerinti differenciálását, valamint ötszáz tornaterem és 100 tanuszoda építését is tartalmazza az a 163 pontos négy évre szóló oktatási cselekvési terv.

Ezekről állapodtak meg a koalíciós partnerek , és a napokban hozták nyilvánosságra. A tervekről helyi érdekvédők mondták el véleményüket.

Kérdések

1. Melyek a tervezet azon pontjai, melyekre ön szerint is szüksége van a magyar közoktatásnak?

2. Mely elképzelésekkel nem ért egyet?

3. Talált-e ellentmondásokat a 163 pontban?

Válaszok

Bodolay Zoltán, a Pedagógusok Szakszervezete megyei elnöke

1. Jó elképzelésnek tartom a tananyagcsökkentést és tankönyvkiadás reformját. A tankönyvkiadás ma a pénzről szól, és rengeteg használhatatlan könyv jelent meg a piacon. Helyesnek tartom a pedagógusok mérésére és felügyeletére vonatkozó pontokat is, az igazgatóknak nincs idejük ilyesmire. Jók az egészséges életmódra vonatkozó tervek is.

2. A kiinduló helyzetelemzést eleve megtévesztőnek tartom, nem a PISA-felmérésre kellene hivatkozni. Nem helyes, hogy az angol nyelv tanítását a többi nyelv rovására támogatják. Az alsó tagozaton a szöveges értékelésre nincs fölkészítve a társadalom. A buktatás korlátozásával tulajdonképpen nyolcadik osztályig szabad az út, nincs fék, nincs eszköz a pedagógus kezében. Nem hiszem, hogy minden pedagógusnak szüksége lenne számítógépes vizsgára. A technikai dolgozók kiszervezése a szakszervezet szétrombolásához vezethet. Nem világos a kötelezőóraszám-növelés, minden területen mást és mást jelent a kötelező óraszám.

3. Az ugyan helyes, hogy a diákokat meg kell tanítani az informatika adta lehetőségekre, de nem olyan programokkal, amelyek rontják a helyesírásukat és nem javítja a kommunikációs készségüket. A kormány az iskolák felújítását, tornatermek és uszodák építését tervezi. De miből lesz erre pénz? Ez nem világos.

Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete regionális ügyvivője

1. Az esélyegyenlőségre vonatkozó elképzelések 1-2 eleme tetszik, újdonságnak számítanak. A szakképzés területén elismerésre méltó az az igyekezet, hogy a képzést a kereslethez kívánják igazítani. Ennek az információs hátterét is szeretnék megteremteni. Az idegen nyelv oktatására vonatkozó elképzelések is helyesek.

2. A kormányzati kommunikáció szempontjából szerencsétlennek tartom, hogy a 163 pont többsége nem újdonság, talán 40 pont használható belőle. A tervezett munkaügyi kérdések ellen az érdekvédelem fel fog lépni. A kiszervezés több száz technikai dolgozó létbiztonságát veszélyezteti. Nem tudom elfogadni az óraszámnövelést sem, hiszen nem történt felmérés a pedagógusok tényleges munkaidejének megállapítására. A növelés után sokan dolgozunk majd többet heti 40 óránál, ami alkotmányellenes. Kidolgozatlannak tűnik a minőségi bérezés tervezete is.

3. A bevezetőben az olvasható, hogy az iskolák felét (ez körülbelül 2000) akarják felújítani. Később már csak 1000 iskoláról van szó. A tervezetből úgy tűnik: növekszik a pedagógusok szakmai kihívása, a finanszírozás viszont csökken.

KHE
hirdetés