Az igazgatói szék a tét

Több mint másfél évvel a Bárdos Lajos Művészeti és Általános Iskola igazgatójának kinevezése után új eljárás lefolytatására, az igazgatóválasztással kapcsolatos előterjesztés újratárgyalására kötelezte a Legfelsőbb Bíróság a fehérgyarmati képviselő-testületet.

Mint a szóban forgó választást követően (2004. július 6-i lapszámban) megírtuk, a testület döntését – amely szerint Kalydi Tamásné, korábbi igazgatóhelyettes nyert Száraz Károly előző igazgatóval szemben – ellenállással fogadta a tantestület többsége és a szülők egy csoportja, s másnap 1101 aláírással petíciót nyújtottak be dr. Nemes István polgármesterhez.

Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a közakarattal ellentétes döntést hozott, a polgármester, törvényes jogával élve, 15 napon belül rendkívüli ülést hívott össze. 

Jogerős ítélet

Ekkor a képviselők többsége úgy szavazott, ne tűzzék napirendre az iskolaigazgatói kinevezés ügyét. A testület elutasító döntését a megyei Közigazgatási Hivatal törvényellenesnek minősítette, feljelentéssel élt és miután a megyei Bíróság a benyújtott keresetet elutasította, a Legfelsőbb Bírósághoz fordult. A napokban meghozott jogerős ítélet szerint a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte a megyei bíróság korábbi ítéletét és a fehérgyarmati önkormányzat képviselő-testületét új eljárásra kötelezte.

Mint dr. Nemes István tájékoztatott, ez az igazgatói álláshelyre érkezett fent említett két pályázat újratárgyalását jelenti és ismételt döntéshozatalt igényel. A képviselő-testület erről legközelebbi, március végén tartandó ülésén tárgyal.

– Koncz Nóra –
hirdetés