Az oktatási reform 163 pontja

Bevezetik az utólagos képzési hozzájárulást, emelik a pedagógusok óraszámát,
megszüntetik a nyolc évfolyamos gimnáziumokat, és kidolgozzák a pedagógusok
differenciált béremelésének rendszerét.

Az oktatást érintő kormányzati elképzelések pénteken váltak ismertté, a szaktárca
ekkor hozta nyilvánosságra azt a 163 pontos reformcsomagot, amelyről a koalíciós
felek nemrégiben megállapodtak.

Az elkövetkező négy év oktatási reformcsomagjáról három fordulóban egyeztetett
az MSZP és az SZDSZ. A megbeszélések alapját Magyar Bálint 163 pontos reformcsomagja
jelentette. Az utolsó fordulóban Gyurcsány Ferenc jelenlétében, néhány módosítással
elfogadták a programot.

Felmenő rendszerben folytatódik a Nemzeti Alaptanterv bevezetése, illetve az
alapkészségek megerősítése az általános iskolában. Továbbra is megtarták a szöveges
értékelést az első három évfolyamon, és buktatni is csak a szülő beleegyezésével
lehet. 2010-re meg akarják teremteni annak a feltételeit, hogy mindenki alanyi
jogon tanulhasson angolul, az idegen nyelvi előkészítő évfolyamokat pedig bővítik.

2008 szeptember elsejétől megszüntetik a nyolc osztályos gimnáziumokat; ezek
négy, hat vagy tizenkét osztályos gimnáziumként működhetnek tovább, a megkezdett
képzéseket azonban helyben be lehet fejezni. Ösztönzik a többcélú intézmények
működését, illetve azt, hogy a kistelepüléseken a kistérségi társulások vegyék
át a fenntartói jogokat. Regionális szinten iskolabusz-hálózatot is terveznek.

2007 szeptember elsejétől 20-ról 22-re növelnék a tanárok kötelező óraszámát.
Innentől kezdve a munkáltató heti 2 tanórán kívüli foglalkozást is elrendelhet,
ha szükség van rá. Idén szeptember elsejétől átmenetileg heti 4-et is előírhat
a munkáltató, 2007 szeptember elsejéig, plusz fizetés nélkül.

A 163 pont között szerepel az is, hogy erősíteni kívánják a pedagógusok jövedelmének
teljesítmény szerinti differenciálását. Ez azt jelenti, hogy a béremelésekre
szánt támogatás felét a munka minősége alapján kiegészítő illetményként ítélnék
oda. Emellett fokozatosan növelnék az osztályfőnöki pótlék összegét, az átlagjövedelem
legalább 10 százalékára.

2007 és 2013 között felújítanák az oktatási intézmények felét, de 500 tornaterem
és 100 tanuszoda építését is tervezik. Egységes diákazonosítót vezetnek be,
hogy ne lehessen jogosulatlanul állami támogatásokat felvenni.

A felsőoktatásban 2006 szeptemberétől elindul a bolognai képzés. A 2007-es
tanévtől kezdve folyamatosan hirdetik meg a mesterszakokat (várhatóan 200-250-et),
kiépítik a szakkollégiumi támogatási rendszert, és a szakirányú továbbképzést
is a bolognai képzéshez igazítják. A 16, 2006 szeptemberében induló integrált
szakképző központ mellett további 30-35-öt hoznak létre a szakképzésben.

2007 végéig bevezetik az utólagos képzési hozzájárulást az államilag támogatott
képzésben. Ha a diplomás adóalapja eléri a minimálbér 40-szeresét, fizetése
3 százalékát fizeti vissza. Ha viszont a minimálbér 60-szorosát keresi, akkor
6 százalékos a visszafizetési kötelezettség. Várhatóan felülvizsgálják a költségtérítéses
rendszert is, és lehetővé teszik a diákhitel törlesztésének munkaadói átvállalását.
hirdetés