Az új Polgári perrendtartás a gyakorlatban

Az új Polgári perrendtartás a gyakorlatban
Nyíregyháza – A Polgári perrendtartás gyakorlati alkalmazása során felmerült kérdéseket vitatták meg a Nyíregyházi Törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok bírái, titkárai és fogalmazói a 2018. október 19-én megtartott helyi workshop keretében.

A résztvevők öt csoportban konzultáltak a gyakorlati tapasztalatokról, többek között a perfelvételi és érdemi tárgyalás lényeges elemeiről, valamint a járásbíróságok hatáskörébe tartozó vagyonjogi perek sajátosságairól. Külön szót ejtettek a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó perekkel kapcsolatos jogalkalmazási problémákról is. Az egyes csoportokat azok a bírák moderálták, akik korábban részt vettek a Magyar Igazságügyi Akadémia által e körben megtartott „képzők képzésén”. Konkrét jogesetek megvitatása mentén fejtették álláspontjukat a vitás kérdésekben.

A résztvevők által rendkívül hasznosnak tartott workshop elősegítette azt, hogy egységes bírói gyakorlat alakuljon ki az új Polgári perrendtartás alkalmazása során.

– Sterné dr. Deák Andrea, sajtószóvivő –
hirdetés