Bár a harc elbukott, eszmeisége megmaradt

Bár a harc elbukott, eszmeisége megmaradt
© Fotó: Dodó Ferenc
Kemecse – Kemecsén katonai tiszteletadás mellett emlékeztek a forradalom és szabadságharc hőseire.

Nagyon komolyan gondolják Kemecsén, hogy tisztelni kell a múltat, becsülni a jelent és építeni a jövőt, s ebben nagy szerepe van az önkormányzatnak és a lokálpatrióta lakosságnak. A napokban avatták fel ugyanis a tanuszodát, amely a felnövekvő nemzedékek jövőjét, egészséges életmódját segíti elő, ugyanakkor nem feledkeznek meg az elmúlt évszázadok kiemelkedő személyeiről sem. E személyek közé tartozik Répásy Mihály honvédtábornok, aki 1849. július 30-án Szegeden kolerában hunyt el, azonban ma már szülőföldjén alussza örök álmát, mert 2007. március 14-én hatalmas nagy társadalmi összefogásnak köszönhetően újratemették Kemecsén a kegyeleti parkban. Ebben a kegyeleti parkban a honvédtábornok és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kemecsei hőseinek emlékművénél rendezett ünnepséget csütörtökön a város önkormányzata és a MH 5. Bocskai István Lövészdandár. Az emlékezők először a régi polgármesteri hivatalnál lévő Kossuth szobornál helyezték el a tisztelet koszorúit, majd egy emlékséta keretében érkeztek meg a kegyeleti emlékparkba, ahol Lipők Sándor polgármester köszöntötte a vendégeket. Köszöntőjében szólt arról is, hogy a márciusi forradalomhoz olyan fogalmak kötődnek, mint szabadság és hazaszeretet. Utalt arra is, hogy Kemecsének megvannak a maga hősei, mint például Krasznay Péter és Répásy Mihály tábornok.

Az 1848-as márciusi forradalom eseményeit, Kossuth Lajos lelkesedését, az ágyúk öntését, majd a túlerő győzedelmét, a szabadságharc bukását az általános iskola diákjai idézték fel műsorukkal.

A megemlékezésen részt vett dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, aki ünnepi beszédét személyes élményekkel kezdte: 43 éven keresztül dolgozott katonaként, nyíregyházi születésűként pedig mindig szívesen jön erre a vidékre.

– Az idei évforduló jelmondata: „A haza minden előtt.” Amikor ezeket a szavakat Kölcsey Ferenc leírta, még gondolatban sem volt meg a forradalom és szabadságharc, de a reformkor szellemisége olyan nemzetet és embereket teremtett – közöttük Répásy Mihályt –, akiknek szent és sérthetetlen volt a haza. Követendő példaként tekinthetünk ezekre a személyekre. Az 1848-as forradalom szellemisége több országot is érintett, se csak Magyarországon érte el a csúcspontját, hiszen itt fegyvert fogtak őseink a szabadságért. A magyar ember jól tudja, mit jelent a szabadság, hiszen a korábbi évszázadokban harcolt a tatárok, a törökök és az osztrákok ellen. Ez most mind visszaköszönt 1848. március 15-én. Minden nép szabadságra vágyott, de csak a magyar nép ragadott fegyvert. A magyar szabadságot soha nem adták ingyen. Elődeink a vérüket és az életüket adták érte – fogalmazott a honvédelmi miniszter, majd így folytatta:

– 1848-ban megszületett a magyar honvédség, amelynek hivatása, küldetése mit sem változott azóta: óvni, védeni a magyar embereket. Bár a szabadságharc elbukott, az eszmeisége megmaradt, Magyarország beírta a nevét a világtörténelembe. Bár a 12 pont egyik követelése az volt, hogy magyar katonákat ne vigyenek külföldre, napjainkban most is vagy ezer magyar katona tartózkodik más országokban. Békefenntartó szerepet töltenek be, más népek boldogságát, szabadságát segítik, a békét szolgálják. Tiszteljük őket mindezért – tette hozzá dr. Benkő Tibor.

A múlt, a jelen és a jövő szerves egysége nagy mértékben meghatározta a Kemecsén élő Lucza János életét is. Sok-sok éven át pedagógusként, illetve az általános iskola igazgatójaként nevelte a felnövekvő fiatalokat, ugyanakkor lelkesen kutatta a település történeti értékeit, levéltárban kereste a feledés homályába veszett jelentős személyek munkásságát, megmentette a határban fellelt régészeti leleteket. A nevéhez kötődik a helytörténeti gyűjtemény létrehozása, gyarapítása és működtetése, szerkesztője a Kemecsei helytörténeti Krónikának, s immár tizenöt éve fáradhatatlan szervezője a városban megrendezett helytörténeti konferenciáknak. Nagy érdeme van abban is, hogy Répásy Mihály 1848/49-es tábornokot 2007-ben újratemették Kemecsén.Mindezt az áldozatos és önzetlen munkát az önkormányzat azzal ismerte el, hogy díszpolgári címet adományozott a nyugalmazott iskolaigazgatónak. Az erről szóló oklevelet Lipők Sándor polgármester és dr. Seszták Miklós kormánybiztos adta át Lucza Jánosnak.

Ezt követően az emlékezők katonai tiszteletadás mellett koszorúzták meg a hősök emlékművét.

KM
hirdetés