Barátságos környezet a babáknak

Az előírásoknak és az igényeknek megfelelve újította fel az önkormányzat az egészségházat és környezetét.

Megújult környezetben fogadja ezentúl a csecsemőket és a kismamákat a nagyecsedi egészségház.

A területi védőnők elsődleges
feladatai
Nővédelem, várandós anyák gondozása,
gyermekágyas időszakban segítségadás és tanácsadás, a 0-6 évas korú gyermekek
gondozása, az óvodában védőnői feladatok végzése, az oktatási intézménybe
nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása, családgondozás,
egyéni és közösségi programok tervezése, szervezése, megvalósítása.

Mint Kovács Lajos polgármester tájékoztatott, az előírásoknak és az igényeknek megfelelve mintegy 2 millió forint értékben újította fel az önkormányzat az Árpád úti egészségügyi intézmény épületét és külső környezetét.

A korszerűsítési munkálatok között új vízvezeték rendszer kiépítése, tapétázás, nyílászáró- és falfestés, továbbá padlóburkolás történt, s teljesen megújult és új bútorzatot kapott a konyha is. Az épületen kívül lépcsőt, járdát és parkolót alakítottak ki. Az önkormányzat által finanszírozott munkálatokat a Nagyecsedért Kht. végezte.

– Koncz Nóra –
hirdetés