Beperli az OEP-et a szikszói kórház

Az ellenzéki képviselők döntő többsége nélkül folytatta munkáját Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése.

A tetsület elfogadta az idei költségvetés technikai jellegű módosítását és azt a javaslatot, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatását célzó alapra.

Támogatást kapott a 2007. évi címzett támogatással megvalósuló egészségügyi beruházások koncepciója, amelyben a megyei kórház és a Szent Ferenc Kórház rekonstrukciójának folytatása szerepel.

Javaslat hangzott el, hogy a Szent Ferenc Kórház és a szikszói II.

Rákóczi Ferenc Kórház az egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez közreműködőket vehessen igénybe.

Koleszár Lajos az egészségügyi bizottság nevében módosító indítványt terjesztett elő, amely szerint a megyei fenntartású egészségügyi intézmények önálló vállalkozó szakorvosok, illetve társaságok segítségét is igénybe vehesse a szolgáltatás ellátásához. A javaslatot elfogadta a közgyűlés.

A szikszói kórház gazdaságosabb működtetéséről szóló javaslatról szóló napirendi pont kapcsán Ódor Ferenc (Fidesz) nehezményezte, hogy az előterjesztés olyan megoldásokat is tartalmaz, amely a kórház működésének szűkülését eredményezné, pedig ennek elvetéséről a decemberi közgyűlésén döntött a testület. Szabó György egészségügyért felelős alelnök azt mondta, hogy jelenleg nincs olyan helyzetben a megyei önkormányzat, hogy végleges döntést hozzon, hiszen az OEP-pel folytatott finanszírozási vita akár az év végéig is elhúzódhat. A szikszói kórházhoz kirendelt önkormányzati biztos, Somogyi Ferenc támogatta, hogy a kórház pert kezdeményezzen igaza érdekében. A szakmai anyagból megtudhattuk, hogy a periratok előkészítése folyamatban van, várhatóan még ebben a hónapban benyújták a bírósághoz.

A közgyűlés végülis elfogadta az önkormányzati biztos likviditási és adósságrendezési tervét és úgy döntött, hogy a kórház esetleges struktúramódosítására a per lezárása után tér vissza. Arról is döntöttek a képviselők, hogy a költségvetésben betervezett pénzügyi forrásokból biztosítja a kórház folyamatos működését.

SzB
hirdetés