Bevallási egyszeregy

Budapest – Rohamléptekkel közeledik a személyi jövedelemadó bevallásának és
elszámolásának időszaka, így nem árt észben tartani a magánszemélyek önbevallásához
kötődő általános határidőket és teendőket.

A bevallás benyújtására előírt általános határidők az előző évhez képest nem
változtak, így az
– az egyéni vállalkozóknak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett
magánszemélyeknek 2007. február 15-éig;
– az előző körhöz nem tartozó magánszemélyeknek 2007. május 20-a helyett (mivel
az vasárnapra esik) 21-éig
kell a bevallásokat benyújtaniuk. (A bevallás az APEH által kiküldött egységcsomagban
található borítékban így 2007. május 21-éig díjmentesen postára adható.)

A nyomtatvány az APEH honlapjáról (www.apeh.hu)
is letölthető, kitöltését célszerű az internetes program segítségével elvégezni.
Az internetes program segítségével kitöltött bevallás azonban nem tévesztendő
össze az elektronikus úton benyújtottal, hiszen ez utóbbihoz az adózónak előbb
az okmányirodában előzetesen regisztráltatnia kellett magát. A regisztrációs
kötelezettség a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő (nem nyugdíjas)
egyéni vállalkozóknak kötelező volt, ezért 2007-ben ők a 0653-as bevallásukat
már kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

Abban sincs változás, hogy a befizetendő adót a bevallás benyújtására nyitva
álló határnapig kell megfizetni, azonban a visszaigényelhető adót, járulékot
az idei évben is a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban
2007. március 1-jétől kaphatják meg az adózók. Amennyiben a bevallás hibás,
a 30 napos határidő a hiba kijavításától kezdődik.

A munkáltatói vagy az adóhatósági adómegállapítások esetében más feladatok
és határidők érvényesülnek. Aki ezek valamelyikét kívánja választani, az APEH
fent említett honlapjáról tájékozódhat a részletek felől.

U. M.
hirdetés