Börtön és elkobozás Északtej ügyben

Precedens értékű ítéletet hozott hétfőn Északtej ügyben a Miskolci Bíróság dr. Reiszné dr. Váradi Judit vezette bírói tanácsa, amikor a százmilliós privatizációs ügyben elkövetett bűncselekmények miatt börtönbüntetést és a részvények elkobozását rendelték el – igaz, elsőfokon.

A vádlottak ugyanis azzal érveltek, hogy hazai privatizációs gyakorlatnak megfelelő tranzakciókat hajtottak végre csupán.

A bíróság azonban a törvénynek megfelelően bűnnek minősítette, ami gazdasági és pénzügyi szabályokba ütköző “tranzakció” volt. Rámutattak, hogy a cégtulajdon nem azonos a magántulajdonnal. Vezetőinek az elvárható gondossággal kell megőrizni, sőt, gyarapítani a vagyont. Az Északtej Rt. vezetői azonban Dobos Ferenc érdekeinek megfelelően, ha eshetőleges szándékkal is, de kárt okoztak. Közben a Dobos Ferenc érdekkörébe tartozó más cégek gyarapodtak. Ezért Dobos Ferencet végrehajtandó, három társát felfüggesztett börtönre ítélték főbüntetésként.

A bűnös úton szerzett részvénycsomagot az állam javára elkobozták. A bíróság ezen határozata valójában azt jelenti, hogy az Északtej részben visszakerül az államhoz. Legalábbis, ha az ítélet másodfokon jogerőre emelkedik. A vádlottak ugyanis tagadták bűnösségüket és fellebbezést jelentettek be.

Az Északtej Rt. tapasztalt vezetői a cég érdekének nem megfelelő, eltúlzott kockázatot vállaltak, amikor kilencven százalékban jelzálogosították a részvénytársaságot és kötelezettséget vállaltak az Északtej privatizációját “technikailag” lebonyolító NortMilk Kft. hiteleinek visszafizetéséhez. Ráadásul az Északtej pénzéből százmilliós kölcsönöket adtak az egymilliós törzstőkéjű és gazdasági tevékenységet nem végző NortMilknek. Amikor az adós nem fizetett, “belenyugodtak”: az Északtej százmilliókat vesztett – érvelt egyebek mellett hétfőn dr. Reiszné dr. Váradi Judit, a Miskolci Bíróság tanácsvezető bírója.

Dobos Ferencet és társait az Északtej Rt. privatizációjával összefüggő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, jogosulatlan gazdasági előny és más miatt fogták perbe. Bíróváltás miatt most született elsőfokú ítélet. A bíróság rámutatott: a privatizációs ügyletben résztvevő valamennyi cég Dobos Ferenc érdekkörébe tartozott. Az ő érdekeit szolgálták a tranzakciók. Úgy szerezte meg az Északtej részvényeinek ötven százalékát, hogy érdemben pénzt fektetett volna be. A bűncselekmény útján szerzett vagyont azonban a bíróság elkobozza – szögezte le a bíró.

Dobos Ferenc, zár alá vont több mint negyvenezer darab, tízezer forint névértékű részvényeit elkobozzák. Az ítélet nem jogerős.

– Puskár Tibor –
hirdetés