Börtön jár az engedély nélküli pisztolyokért

650 személy kezdeményezte a birtokában lévő, tűzfegyvernek minősülő flóbert fegyver vonatkozásában a tartási engedély kiadását.

Fentiekre tekintettel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya  felhívja azon flóbert fegyvert tartó személyek figyelmét, akik a lakóhelyük szerint illetékes rendőrkapitányságon még nem kérték a tartási engedély kiadását, és tűzfegyverüket a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kívánják továbbra is tartani:

A „flóbert fegyver” tűzfegyvernek minősül, mert olyan eszköz, amelyből a kiterjedő forró gáz tolóereje által meghajtott szilárd anyagú lövedék lőhető ki. Tekintettel arra, hogy ez az eszköz kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére alkalmas, a hatályos jogszabályi előírások szerint a megszerzésére (pl.: vásárlás) és tartására ugyan engedélyt kell kérni, de sokkal enyhébb követelményeknek kell megfelelnie a kérelmezőnek, mint annak, aki 7,5 joule fölötti értéket produkáló lőfegyvert kíván megszerezni és tartani.

 

Az engedélyezés feltételei:
Kérelem előterjesztése a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságra

Tizennyolcadik életév betöltése

A kérelmezőt nem vonták felelősségre, és nem tartják nyilvántartásban a 253/2004. (VIII.31.) Kormányrendelet 3. § c) pontjában felsorolt bűncselekmények elkövetése miatt, és ilyen cselekmény elkövetése miatt nem is folyik ellene büntető eljárás.

Nem vizsgálja a hatóság tehát sem az egészségi alkalmasságot, sem a cselekvőképességet, sem a tárolás körülményeit, sőt fegyverismereti vizsgához sincs kötve az engedély kiadása. Nem kizáró ok az sem, ha korábban valamilyen szabálysértés elkövetése miatt vonták felelősségre a kérelmezőt.

A 2004. szeptember 3-a előtt hatályos jogszabályok szerint a flóbert fegyverek megszerzésére és tartására nem kellett engedélyt kérni, így – a fegyverkereskedőktől kapott információk szerint – viszonylag nagy számban vásároltak a tisztelt polgárok ilyen eszközöket. A jelenleg hatályos 253/2004. (VIII.31.) Kormányrendelet 54. § (1)-(5) bekezdése szerint ezeknek a személyeknek 2006. június 30-ig engedélyt kell kérni ezeknek a tűzfegyvereknek a tartására. Ennek a jogszabályi rendelkezésnek eddig azonban mindössze 597 személy tett eleget, ezért akik az engedély kiadása érdekében még nem tettek lépéseket, legkésőbb 2006. június 30-ig az alábbi javasolt intézkedéseket tegyék meg:

Vegyék fel a kapcsolatot a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft.-vel (1031 Budapest, Gyöngysor út 6., tel.: 06-1-3476030, fax: 06-1-3476039, www.mkh.hu, E-mail: mkh@mkh.hu), ahol kérni kell a kategóriába sorolást is tartalmazó „Tanúsítvány” kiadását.

Amennyiben a tűzfegyver minden fődarabja (fegyvercső, váltócső, betétcső, zár, forgódob és az ezeket egybefogó tokszerkezet) nincs ellátva gyártási számmal, kérésre beütik. Ezek költségei – kb.1.000 Ft a tanúsítvány kiállítása + kb. 1.000 Ft. a gyártási szám beütése – a vizsgálatot kérőt terheli. Lehetőség van arra, hogy egy személy több fegyvert felvigyen, de lehet kérni fegyverkereskedő közreműködését is.

Keressék fel a lakóhelyük szerint illetékes rendőrkapitányságot és kérjék a flóbert fegyver tartására jogosító engedély kiadását, melynek során 2.000 Ft-ot igazgatási szolgáltatási díj címén csekken be kell fizetni. Be kell mutatni a fegyvert és a Polgári Kézilőfegyver- és lőszervizsgáló Kft. által kiállított „Tanúsítványt”. A tartási engedély kiadásának személyi feltételeit a fentiekben már ismertettem. A kérelem elintézésének határideje 180 nap.

Fontos megjegyezni, hogy a flóbert fegyvereket kizárólag céllövészetre lehet használni, így aki 2006. június 30-ig ezekkel a feltételekkel nem akarja a fegyvertartási engedélyt kiváltani, az fegyverkereskedőnek, vagy megszerzési engedéllyel rendelkező személynek kísérelje meg értékesíteni a flóbert fegyverét. Amennyiben erre nincs módja, lehetőség van arra, hogy flóbert fegyverét a rendőrségre érték nélkül leadja.

 

Aki 2006. június 30-a után 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére alkalmas tűzfegyvert (Flóbert fegyver) engedély nélkül tart, annak a visszaélés lőfegyverrel bűncselekményhez fűződő jogkövetkezményekkel kell számolnia.

Amennyiben a fegyver ügyintézéssel kapcsolatban bármilyen egyéb kérdés, vagy probléma felvetődik, forduljanak bizalommal a rendőrkapitányságok, vagy a megyei rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztályainak munkatársaihoz.
hirdetés