Búcsú Bőgős Gabriellától

Búcsú Bőgős Gabriellától
Nyíregyháza – A Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tantestülete fájdalommal értesült a szeretett kolléga, Bőgős Gabriella váratlan haláláról, de Kháron ladikja mindig rosszkor érkezik.

Tanári pályáját magyar-történelem szakos tanárként az 1963-ban indított Demecseri Gimnáziumban kezdte. Rövid két év után Nyíregyházára került, ahol a Vasvári Pál Gimnázium, illetve a Rozgonyi Piroska Kollégium tanáraként, nevelőtanáraként dolgozott.

Élete szorosan összefüggött a Krúdy Gyula Gimnáziummal, ahol 1969-től 1995-ös nyugdíjba vonulásáig tevékenykedett. A lelkes, jól felkészült szakemberekből álló iskolaalapító „tanári aranycsapatban” 20 éven át Banner László igazgató úr helyettese, akivel az emberarcú iskolavezetés megtestesítői voltak. 1991-től osztályfőnökként tevékenykedett, és a 95-ben érettségizett osztályával köszönt el az iskolai közösségtől.

Egy pedagógus munkája során sokféle értéket hoz létre. Elsősorban szaktantárgya ismereteit közvetíti. Van más fontos tudás is, amit gyakorlatban, saját példával tanít. Ez a másokra való odafigyelés, a másik ember tiszteletben tartásának képessége, a közösségben együttmunkálkodás készsége. Az átadás sikeressége csak az életút végén mérhető. Neki sikerült. Erről tanúskodnak 50 éve tartó, máig élő kapcsolatai volt tanítványaival. Sokan őrzik szeretettel emlékét. Elsősorban az 50 éve érettségizett demecseri tanítványai, akikkel haláláig rendszeres kapcsolata volt, valamint a 95-ben végzett krúdys osztályába járó tanítványok. A régi krúdysok közül többen orvosként segítették volt tanárukat.

Kollégái közül sokan emlékeznek a nyugdíjas Gabika lakásán folytatott jóízű beszélgetésekre. Sokszor hallottuk tőle, milyen nehezen engedte el az iskolát, éveken át megkönnyezte a szeptember elsejéket. Tapasztaltuk, hogy tudott örülni a figyelmességeknek, a mélyen emberi gesztusoknak, a jó szónak, megértésnek, mások örömének. Derűs öniróniával viszonyult önmagához, mértéktartó bölcsességgel a sors játékaihoz. Jó volt a társaságában lenni, kitüntetett pillanatokban együtt sírni, nevetni. Hiánya valódi hiány, szívből siratjuk.

Pályafutása során munkásságát több ízben elismerték, de a legnagyobb elismerést mindenki saját maga adja magának: ez az emberi lenyomat, amit másokban hagy.

Köszönjük, hogy barátai, kollégái, tanítványai lehettünk.

Isten veled drága Gabika!

– A Krúdy Gyula Gimnázium ­közössége –
hirdetés