Cél: a kudarc nélküli iskolakezdés

A képességfejlesztő szobában tükör, könyvek és játékok segítik a sajátos nevelést igénylő gyermekek a logopédiai fejlődését a csengeri óvodában.

– Mint tudjuk, Csengerben két óvoda működik, egy irányítás alatt. A helyi önkormányzat sikeres Európai Uniós pályázatának köszönhetően jelentős infrastrukturális fejlesztés ment végbe a gyermekbirodalomban. Bővült az épület, nőtt a férőhelyek száma, sőt, még egy fejlesztőszoba kialakítására is sor került – mesélt az örömteli fejlődésről Katona Gyuláné óvodavezető.

Szakemberek segítenek

Az intézmény első embere elmondta: a Honvéd úti új óvoda képességfejlesztő szobájában nagyméretű tükör, képességfejlesztő könyvek és játékok állnak rendelkezésre a sajátos nevelést igénylő gyermekek logopédiai fejlesztéshez. A kicsik beszédfejlesztését a Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálata koordinálja, heti két alkalommal Vadász Gáborné logopédus fejleszti a beszédhibás gyermekek hangzóképzését az óvodában.

Értelmes beszéd, értő hallgatás

Az azonos típusú beszédhibával rendelkező két-három gyermek alkot egy úgynevezett mikrocsoportot. A játékos foglalkozások mögött természetesen célirányos, tudatos fejlesztés áll, melynek célja, hogy az iskolaköteles gyermekek folyamatosan tudjanak kommunikálni, gondolataikat, érzelmeiket érthető formában életkoruknak megfelelő tempóban kifejezni.

Használjanak különböző szófajokat, különböző mondatszerkezeteket, ejtsék tisztán a magán- és a mássalhangzókat, valamint legyenek képesek értő figyelemmel hallgatni mások beszédét. Az iskolaérettség kritériumait a beszédfejlesztésben is fontosnak tartjuk, így teremtve lehetőséget a kudarc nélkül az iskolába lépéshez – tette hozzá az óvodavezető.

– Palicz István –
hirdetés