Demokrácia-iskola

Még a nálunk nagyobb tapasztalatokkal rendelkező demokráciákban is előfordul, hogy ha egy választás nyomán a korábbi ellenzék jut hatalomra, az új vezetés nem „csak” a politikai döntéshozatalban közvetlenül szerepet vállaló hivatalnokokat váltja le, távolítja el, a képzeletbeli „kasza” sokszor az alsóbb régiókban is „suhint” egyet-egyet.

Persze jó néhány ellenpélda is akad, hiszen vannak olyan országok, ahol ugyan nem ritka a kormányváltás, ám az amúgy jól dolgozó hivatalnoki kar marad a helyén, sőt végzi a munkáját annak rendje és módja szerint.

A politikusok jó szándékát kétségbe nem vonva azt kell mondjam, hogy nálunk azért még nem egészen mehet biztosra minden vezető hivatalnok, ha a feje felett poltikai vezetésváltást történik. Van még politikusainkban valamiféle tartózkodás, biztonságra törekvés és ennek is betudható, hogy a „beosztotjaikat” is igyekeznek ennek megfelelően megválogatni. És mindenkinek megvan a maga szakértői gárdája, amelyet – joggal – szeretne maga körül tudni, miután átvette egy város, egy megye, vagy egy ország vezetését. Tőle azonban – ugyancsak joggal – elvárható a mértékletesség és a bölcs döntés, amely sokszor nem könnyű, mert a demokrácia iskolájában nincs erre egyértelmű tananyag.
hirdetés