Dinamizált polgári védelem Nyíregyházán

Dinamizált polgári védelem Nyíregyházán
Nyíregyháza – Békeidőben láthatatlanul dolgoznak, készülnek a lehetséges veszélyek elkerülésére a polgári védelem, a katasztrófavédelem szakemberei. Csütörtökön arról tanácskoztak Nyíregyházán, hogyan lehet a védelmi feladatokat dinamizálni. 

A résztvevő szakembereket Hagymási József a Megyei polgári védelmi szövetség elnöke köszöntötte. Az első előadó dr. Varga Imre pv. ezr. Tanácsos fontossági sorrendben ismertette a veszélyhelyzeteket, illetve az elhárításukra tehető lépésekről. Az őt követő dr. Endrődi István ny.pv. ezredes példa értékűnek mondta azt a munkát, amit a megyénkben főleg a 2001-es árvizet követő újjáépítési munkák során tapasztalt. Láthatóvá kell tenni a tevékenységet, megismertetni, elfogadtatni és az érintetteket felkészíteni a potenciális veszélyforrásokra. A felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi ifjúsági vetélkedőkön a társszervek megjelenését is biztosítva a szakmaiságra kell tenni a hangsúlyt.

Aktuális sikerként lehet elkönyvelni, hogy a Polgári védelem hivatalos lapját elfogadták mint tudományos szakfolyóirat. Nem is gondolnánk, hogy a remélhetően elkerülhető nukleáris baleseteken túl mennyi életszerű veszélyforrás van a környezetünkben. Egy fal dőlése, a klíma felmelegedésével járó természeti csapások, váratlan szélviharok, az árvizek nyomán a lakosság kitelepítése, az állatmentés, a víz szennyeződése egy vegyi baleset nyomán, közúti baleset után szabadba kerülő veszélyes anyag szinte kézzel fogható életszerű veszélyt jelentenek a lakosságra. Ezért fontos, hogy az adott térségben a gyakorlatokon a képviselők, illetve a polgármesterek, vagy az összekötők jelen legyenek.

Domokos János ny. ezredes a megyei védelmi bizottság hatásköréről, feladatairól beszélt. Békeidőben nem is gondolnánk, hogy kiknek, milyen feladatuk van a különböző szintű külső – belső veszélyek észlelésekor. A helyi védelmi bizottságok rendelkeznek olyan ismeretekkel, amiket a felkészülési időszakban sajátítanak el, mert amikor már bekövetkezik a veszélyhelyzet, nincs idő a tervezésre, haladéktalanul azt kell végrehajtani, amit a gyakorlatok során elsajátítottak. Bodnár Gáspár a FETIKÖVIZIG részéről a legvalószínűbb veszélyhelyzetről, az árvízről beszélt. Bemutatta a legnagyobb kockázatú pontokat, illetve kiemelte, hogy a 2001-es árvíz idején az Ukrajnában bekövetkezett mintegy 60 kisebb gátszakadás a levonuló ár szintjét csökkentette, azóta azonban a gátakat megerősítették, megemelték, így hasonló ár esetén már jóval nagyobb és intenzívebb árhullámra számíthatunk.

Persze a Vásárhelyi terv alapján nálunk is megerősítették a gátakat, így például az idei nyári árvízkor minden szakaszon a gátak között maradt a Tisza. Az előrejelző rendszert a lehető legkorszerűbb módon szervezték meg, nem csak az automata vízállásjelző berendezések szolgáltatják napokkal korábban a levonuló ár adatait, hanem már a lehullott csapadék mennyiségéből is igen pontos számok állnak a szakemberek rendelkezésére.

Dányi Béla pv. ezredes a polgári védelmi munka dinamizálásának céljairól, eszközeiről tartott látványos előadást. Ebben azt is kiemelte, hogy a közigazgatási kistérségek és a polgári védelmi kistérségek nem esnek egybe, így időnként egymással máskor kapcsolatban nem lévő személyeknek kell összehangolni a tevékenységet. Nem elhanyagolható a mentéshez szükséges raktárak létesítése, és a szükséges eszközök beszerzése, a lakosság kitelepítése, ellátása, vagy mentesítése idejére. A két oldalt talán leginkább ismerő Tóth Zoltán tartott élvezetes előadást, ő ugyanis két éve polgármesterként végzi azt, amit korábban polgári védelmi szakemberként tanult.

Istenes Sándor ny. pv. dandártábornok a szövetség szakmai csoportjainak együttműködéséről beszélt. Mint ismeretes éves ütemterv alapján tartanak törzsvezetési gyakorlatokat azért, hogy az egymástól elszigetelt csoportok feladataikat minél hatékonyabban hangolják össze.

– Pusztai Sándor –
hirdetés