Dr. Jósa Istvánra emlékeznek

Dr. Jósa István emlékét ápolják Kislétán
Dr. Jósa István emlékét ápolják Kislétán
Kisléta – Száznyolcvan esztendeje hunyt el korának kiemelkedő orvosa, tudósa.

– Dr. Jósa István ­halálának 180. évfordu­lójáról a kislétai görögka­tolikus templomban szent­misén emlékeznek meg vasárnap 10 órától – kezdte tájékoztatását Pén­zes László.

Az utódok példaképe

– Dr. Jósa István (1756–1839) Szabolcs vármegye főorvosa (1787–1837) volt, ez idő alatt Nagykállóban lakott 20 évet, ezt követően családjával együtt Kislétán talált nyu­galmas 30 esztendőt (1807–1837). Onnan irányí­totta a vármegye egész­ségügyét, a Kislétán lévő jelentős ­birtokát. A felesége Kornély Antonia 14 gyereket szült,
de csak ötöt tudtak felne­velni.

Dr. Jósa István 50 éves vármegyei főorvosi munkássága alapvetően meghatározta Szabolcs vármegye orvoslási, kórházi történetét. A munkájával, az orvostudományban kifejtett tevékenységével, az orvosi irodalmat gazdagító értekezéseivel, a vármegyei főorvosi székében a megye egészségügyében elért eredményeivel, a kállósemjéni, kislétai Különös Ispotály létrehozásával, a nagykállói szükségkórház létrehozásához tett hozzájárulásával, a beteg emberek szolgálatában tett erőfeszítéseivel, kiemelkedő nagy műveltségével, híres könyvtárával, széles körű nyelvtudásával, emberszeretetével, áldott napsugaras humorával a korának kiemelkedő, elismert orvosa, főorvosa, tudósa, az utódoknak megbecsült példaképe.

Kisléta községet az orvosi tevékenységével, a tu­­do­mányos munkájával, szellemi tevékenységével a vármegye, a térség központjává tette.

– KM –
hirdetés