Egy évtizede a berkesziekért

A számos egyesületi rendezvény egyike
A számos egyesületi rendezvény egyike - © Fotó: egyesület
Berkesz – A Magyarországi Roma Galéria Egyesület tíz éve segíti és egyengeti Berkeszen a tehetséges gyermekek, fiatalok és felnőttek útját.

Ez idő alatt sikerült feltárni azokat a problémákat, melyek nehezítik a településen élők mindennapjait: egyre több családnak van szüksége önkormányzati támogatásra, az alulképzettek aránya magas, a szegénység ezáltal újratermelődik, s mindehhez hozzájárul az is, hogy a roma kisebbséghez tartozó fiatalok nagyobb eséllyel morzsolódnak le az iskolában, növelve a térségben élő munkanélküliek számát.

Az egyesület a helyi szükségletekre reagálva és a lehetőségeket maximálisan kihasználva kisközösségi együttműködéseket kezdeményezett, bevonva a teljes berkeszi lakosságot és az intézményrendszert is. Fókuszukban a hátrányos helyzetű, 14–35 éves fiatalok, valamint a 60 év feletti idősek állnak.

Hagyományőrző foglalkozások

A településen végzett felmérést követően tájékoztatták azokat a helyieket, akiket bevonhatnak abba a közösségfejlesztő pályázatba, amelynek keretében lehetőséget biztosítanak az önképzésre, minden támogatást és feltételt biztosítva.

Emellett a közösség idősebb lakosainak tapasztalatára, tudására építve egy generációkat összefogó hagyományőrző klubfoglalkozást indítottak, ahol a fiatalok megtanulhatták mindazt, amit az idősebbek még tudnak, így például hímezni, szőni-fonni, nemezelni, rétest nyújtani, szappant főzni. Kiépítettek egy önkéntes és szívességcsere hálózatot, klubfoglalkozásokon közösen találták ki, hogy kit és hogyan segítenek, például gyermekfelügyelettel, főzéssel, ételkiszállítással, ház körüli munkák elvégzésével.

A hagyományos családi érték- és normarendszer erősítését célzó programokat szerveztek, felelevenítették a régi szokásokat, alternatívát kínáltak a szabadidő hasznos eltöltéséhez, bemutatták a feledésbe merült ételek elkészítését, az autentikus roma mesterségeket – amilyen a kosárfonás, a seprűkészítés vagy vályogvetés –, a helyi roma együtteseknek pedig a zenei kultúra erősítésében volt fontos szerepük.

A Magyarországi Roma Galéria Egyesület fórumokon mutatta be a berkeszieknek a környező településeken működő aktív civil szervezetek munkáját, népszerűsítette az önkéntességet. A közösségkovácsoló programok során generációk közötti főzőversenyre, zongoraestre, művésztalálkozóra, falunapra, helyi tehetségkutatóra, focimeccsre, virágültetésre, képzőművészeti szakkörökbe, fotókiállításra hívták a Berkeszen élőket.

A párválasztásról

A fiatalokkal közösen végigvették a párválasztás fontos szakaszait a megismerkedéstől a belső értékek felszínre hozatalán át a boldog családi életig, s hogy a szerepek kialakulásával kinek milyen feladatai lesznek – tájékoztatta lapunkat Vári Zsolt, a Magyarországi Roma Galéria Egyesület elnöke.

KM
hirdetés